Ново фондохранилище за РИМ – Сливен

Регионалният исторически музей в Сливен спечели финансиране от Министерството на културата за проект в областта на музейното дело и изобразителните изкуства. Общата стойност на проекта е 22 332 лв., като 16 749 лв. се осигуряват от Министерството на културата. С тези пари ще се оборудва и модернизира фондохранилището и реставраторското ателие на музея, които се намират в сградата на Първата държавна текстилна фабрика на Балканите.

„Така ще се осигури стабилна среда за съхранение на фондовите единици, ще бъдат положени допълнителни грижи за физическото състояние на най-деликатните колекции, а тяхното използване при уреждането на временни изложби – улеснено”, посочва авторът на проекта Дора Пондалова. Тя уточнява, че поради недостатъчна материална база на РИМ – Сливен, фондът на музея дълги години е бил разпръснат по различни сгради и помещения.

Директорът на музея Николай Сираков припомни, че през 2014 година община Сливен предоставя на музея безвъзмездно за стопанисване сградата на бившата текстилна фабрика. Усвояване на сградата започна с обособяване на фондови помещения, реставраторско ателие, конферентна зала и зали за временни изложби. Голяма част от фонда е пренесен в сградата и започна оборудване на фондохранилище. Но наличните финансови средства се оказват напълно недостатъчни, за да се превърнат помещенията в модерни и в унисон с изискванията за условия за съхранение и опазване на експонатите. За целта е необходимо РИМ – Сливен да се сдобие със стелажи /различни размери и бройки/, датчици за температура и влагомери, влагоабсорбатори, метални шкафове, картонени кутии, както и ултразвукова вана за нуждите на реставраторите, чийто ателие е в новопридобитата сграда и в непосредствена близост до фондохранилището.

Част от експозицията на РИМ – Сливен (източник: официален сайт – www.museum.sliven.net):

 


Посетете още: