Европейският корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност – въпроси и отговори

Ако потърсим значението на думата „солидарност”, ще намерим следните определения: солидарност – чувство на единство, което се основава на общност на интереси, цели или предпочитания сред хората; солидарност – взаимната подкрепа и разбиране в обществото, както между отделните индивиди, така и между по-големи общностни групи.

Младите европейци могат да открият свое лично определение и усещане за солидарността чрез набиращия скорост Европейски корпус за солидарност #EUSolidarityCorps.

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общности и хора в Европа.

Идеята за създаване на Корпуса беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата годишна реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г. 
Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г. 

ЗА ДОБРОВОЛЦИ

С доброволческото направление на младите хора се предлага възможност да извършват доброволческа дейност на пълно работно време за срок от два до дванадесет месеца в друга страна. 

Като основа служат Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+“), както и други програми за финансиране на ЕС.

Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи да се придържат към тях.

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.

Продължителността на проектите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, е от 2 до 12 месеца. Обикновено те се провеждат в страните от Европейския съюз.

След приключването на лесна процедура за регистрация, участниците могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг от проекти. Тези проекти ще се управляват от проверени организации, на които е било разрешено да ръководят проекти на Европейския корпус за солидарност.

Как функционира Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е общност от млади хора, които се регистрират, за да заявят своя интерес за участие в проекти за солидарност, и които са съгласни с мисията и принципите на Корпуса и ще се придържат към тях.

Когато се регистрирате, вашите данни ще се съхраняват в базата данни на Европейския корпус за солидарност и организациите ще могат да търсят в нея хора за своите проекти. 
След това организациите ще поканят избраните участници да се включат в тези проекти.

В зависимост от вида на проекта и от вашите знания и опит може да получите обучение от Корпуса преди започването на проекта.

Кой може да се присъедини към Европейския корпус за солидарност?

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, когато сте на 17 години, но не можете да започнете да работите по проект, преди да навършите 18 години. Трябва да приключите работата си по проект на Корпуса, преди да навършите 31 години.

Освен това трябва да пребивавате законно или да сте гражданин на страна от Европейския съюз или на една от следните страни – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция или бивша югославска република Македония.

Въпреки че можете да се присъедините към Европейския корпус за солидарност, ако отговаряте на тези критерии, за някои проекти е възможно да има допълнителни ограничения за възрастта, местопребиваването или гражданството в зависимост от вида на проекта и начина на финансирането му.

Какви дейности може да се извършват в рамките на проект на Европейския корпус за солидарност?

Проектите на Европейския корпус за солидарност са в съответствие с мисията и принципите на Корпуса. Те са в различни области и доброволците изпълняват различни дейности. 
Например: подпомагане на възстановяването на училище или общностен център, разрушени след земетресение; предоставяне на подкрепа на новопристигнали кандидати за убежище; почистване на растителност в гори, за предотвратяване на горски пожари; работа с хора с увреждания в общностен център.

Какви са ангажиментите на доброволеца?

Доброволецът трябва да декларира съгласие с мисията и принципите на Корпуса и готовност да се придържа към тях.

Когато кандидатства, доброволецът вписва основни данни за себе си; описва знанията и опита си, както и от какъв вид проекти се интересува и посочва кога ще може да участва в проекти. 

След това данните на доброволеца се вписват и съхраняват в системата на Европейския корпус за солидарност.

Всеки, който се регистрира в системата може да актуализира информацията за себе си по всяко време, като влезе в личния си профил в системата на Европейския корпус за солидарност.

Организациите, които са одобрени от Европейската комисия да осъществяват проекти в рамките на Корпуса, имат достъп до данните на доброволците, когато търсят помощ за своите проекти. 

Какво е осигурено на доброволеца?

Доброволците не получават възнаграждение за извършваната от тях работа, а различна подкрепа в зависимост от програмата на ЕС, по която се финансира дейността, например пътуване до и от мястото на проекта, настаняване, храна, медицинска застраховка и малка сума за покриване на ежедневни разходи.

Длъжен ли е доброволецът да откликне на всяка покана?

Не, доброволецът не е длъжен да откликва на поканата на всяка организация. Той сам решава дали да се присъедини към даден проект.

Какво се случва ако доброволецът реши, че за известно време не желае да участва в проекти?

Ако решите, че не желаете да участвате в проекти на Европейския корпус за солидарност, можете по всяко време да влезете в профила си и временно да го скриете от организациите или да го изтриете напълно. Освен това можете да изберете опция да не получавате електронни писма и други съобщения.

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЧАСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ

Европейският корпус за солидарност има две допълващи се направления – за доброволчески и за професионални дейности.

По професионалното направление ще се предоставят възможности за работа, стаж или чиракуване в множество сектори, които участват в дейности за солидарност и се нуждаят от високо мотивирани млади хора с обществено съзнание. Професионалното направление ще се развива постепенно чрез партньорства с публични органи, НПО и търговски организации, които работят в тези области.

За различните проекти са необходими хора с различни умения и опит, затова организациите имат възможност да набират участници от Европейския корпус за солидарност като доброволци, работници, чираци или стажанти.

Младите хора, заети по професионалното направление от Европейския корпус за солидарност, имат трудов договор и получават заплащане за работата, която извършват, в съответствие с националното трудово законодателство и колективните договори, които са в сила. Обикновено те би трябвало сами да покриват ежедневните си разходи за издръжка и настаняване със заплатата, която получават от работодателя си. За тях ще важи трудовото законодателство на страната, в която работят. Информация за работата в различните страни от ЕС ще намерите на уебсайта Вашата Европа.

Тези, които участват като практиканти или стажанти, също имат трудов договор и обикновено получават издръжка за покриване на разходите.

Какво се случва, след като се регистрирам?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива и организациите все още са в процес на разработване на своите идеи и предложения за проекти. Организациите  започнаха да набират участници в края на пролетта на 2017 г., а участниците да започнаха да работят по проекти от юни 2017 г. нататък.

Междувременно Европейската комисия ще информира регистрираните за това, което се случва с Европейския корпус за солидарност чрез електронна поща и социалните медии.

ЗА ОРГАНИЗАЦИИ

Какви видове организации могат да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е отворен за проекти на широк спектър от организации. Това включва правителствени организации, общини, неправителствени организации и предприятия. Те могат да са с различна големина – от големи мултинационални компании до малки НПО, работещи в местна общност. Тези организации трябва да работят по проекти за солидарност.

Как организация може да кандидатства да осъществи проект в рамките на Европейския корпус за солидарност?

През цялата година Европейската комисия ще обявява какви видове проекти търси в рамките на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти трябва да са в съответствие с мисията и принципите на Корпуса.

Всички организации ще бъдат подложени на проверка, за да бъдат одобрени да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност, преди да им бъде позволено да търсят и набират участници за своите проекти. Организациите трябва да спазват и Хартата на Европейския корпус за солидарност.

Съобщенията за Европейския корпус за солидарност ще се публикуват в профилите на Европейската комисия в социалните медии и в специализирани издания.

Европейската комисия ще покани организациите да кандидатстват за финансиране или друга подкрепа за проекти, които отговарят на мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност. След като проектите бъдат одобрени, тези организации ще получат достъп до базата данни за участниците, за да изберат младите хора, които са най-подходящи за техния проект. После организациите ще се свържат с тези младежи и ще направят своя окончателен избор. 


Повече информация за Европейския корпус за солидарност можете да намерите на техния сайт:

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_bg

Няколко кратки филмчета за участници в Европейския корпус за солидарност:

 

European Solidarity Corps – joining hands for solidarity: https://www.youtube.com/watch?v=lRQ781NPAeY

 

Разговор с доброволци и комисар Тибор Наврачич, които помагат за възстановяването на пострадалите от земетресенията Norcia (Италия): https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/videos/1985231838426501/

 

Портрет на Manon Levrey от Франция, Първата доброволка от Европейския корпус за солидарност. Манон от Франция пристигна в Будапеща през март 2017 и прекара в Унгария четири месеца и половина! По време на престоя си тя търси и описва истории за солидарност между 14 страни по Дунава, които си помагат да станат по-„зелени“, приобщаващи, иновативни и свързани:  https://www.youtube.com/watch?v=KNk0QN2rxAc

 

 


Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4;
Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; тел. 044 622 141
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven


Проект на Фондация „Европейски младежки инициативи“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

 

 


Посетете още: