ВАС ОТМЕНИ РЕШЕНИЕТО НА СЛИВЕНСКИЯ СЪД СРЕЩУ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДАНЪЦИ

ВАС отмени решението на Адимнистративен съд – Сливен, с което беше отменена наредбата за местните данъци в общината.

Ето какво пише в решението на Върховния административен съд:

Отменя Решение № 99 от 16.06.2017 г., постановено по адм. дело № 98/ 2017 г. на Административен съд – Сливен, като вместо това постановява:

Отхвърля протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен, с който се оспорва Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет – Сливен.

Осъжда Окръжна прокуратура – Сливен, да заплати на Общински съвет – Сливен, сумата от 700 (седемстотин) лева, представляваща разноски за касационната инстанция.

Решението не подлежи на обжалване.

Източник: slivenpress.bg
Позоваването на източника е задължително.