Възможност за работа, стажуване и обучение пред младите хора от Сливен и региона

Дирекция бюро по труда – Сливен обявява свободни работни места по Схема „Младежка заетост“ за стажуване и обучение, както и по други схеми. 

Свободни работни места по Схема „Младежка заетост“ за стажуване:

длъжност – образование – специалност

Технически сътрудник – средно – Бизнес-администрация

Мениджър покупки/продажби – висше – Бизнес-администрация

Програмист софтуерни приложения – бакалавър магистър – инф.технологии, математика

Мениджър ключови клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии

Организатор работа с клиенти – бакалавър магистър – туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии

Уеб мастер – бакалавър – магистър инф.технологии, икономика, финанси, маркетинг

Счетоводител – висше – счетоводство и контрол

Свободни работни места по Схема „Младежка заетост“ за обучение:

Сервитьор

Мияч, превозни средства

Обслужващ работник, промишлено производство

Работник, поправка на джанти и гуми

Оценител, облекла

Машинен оператор, шиене

Оператор, въвеждане на данни

помощник готвач

охранител

Право на участие в проекта имат лица:

  1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
  2. На възраст до 29 г. включително;
  3. Да не участват в никаква форма на заетост;
  4. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Информация за работните места в ДБТ-Сливен и ДРСЗ-София в стая №6, етаж III.

Дирекция бюро по труда – Сливен гр.Сливен, ул. „Ген. Скобелев“ 6 , тел. 044/ 62-52-13
факс. 62 24 21 , e-mail: dbt209@mbox.contact.bg
Приемно време: 8.30 – 17.00