Лятно или Зимно часово време?

Лятно или Зимно часово време?

ДОПИТВАНЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!

Да продължим ли да променяме времето или е време за промяна?
Като граждани на ЕС, можете да изразите мнението си, чрез попълване на кратката анкета в приложения сайт!

http://europa.eu/!xX84qx
#EUandME #EUHaveYourSay