Работи ли Планът „Юнкер”?

През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният план за Европа цели да отключи обществени и частни инвестиции в размер от най-малко 315 милиарда евро до 2018 г., подобрявайки достъпа до рисково финансиране за компании от всякакви мащаби.

Планът за инвестиции за Европа е колективно и координирано усилие на европейско равнище за насърчаване на инвестициите в реалната икономика със следните цели:

  • насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж;
  • удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване на конкурентоспособността;
  • укрепване на производствения капацитет и инфраструктурата на EC;
  • подобряване на инвестиционната среда.

За много хора звучеше като приказка: вземете малко пари, инвестирайте ги разумно и в рамките на три години те ще се умножат 15 пъти. С ”Плана за инвестиции за Европа”, известен също като „Плана „Юнкер“, точно това решиха да направят Групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. Ключът към постигането на тази цел бе гаранционната и инвестиционна програма в размер на 21 млрд. евро, наречена Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ/EFSI).

През юли 2018 г., три години след стартирането на Плана, Групата на ЕИБ надхвърли първоначалната си цел и мобилизира 335 млрд. евро за нови инвестиции.

Какво могат да направят 335 милиарда евро за Европа?

Как 335 милиарда евро правят промяна в Европа?

 

Действията на Европейския фонд за стратегически инвестиции ще увеличат брутния вътрешен продукт на ЕС с около 1,3% и ще създадат повече от 1,4 милиона работни места до 2020 г. ЕФСИ има най-голямо влияние в страни, засегнати от икономическата криза като Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания.

ЕФСИ подпомага стотици проекти. Всички тези проекти увеличават социалната интеграция, като в същото време правят Европа по-екологична, по-иновативна и конкурентоспособна. Освен това стремежът е да се обърне повече внимание върху финансирането на малкия бизнес, да се постави по-силен акцент върху устойчивите проекти и сектори и да се предостави по-голяма консултантска подкрепа на местно ниво.

 

 

Какви са ползите от Плана „Юнкер” за България?

Понастоящем България е на 4 позиция по инвестиции по линия на ЕФСИ спрямо БВП на страната.

Към Юли 2018 г. общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 423 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,7 млрд. евро

Три са одобрените иновационни проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка с подкрепата на ЕФСИ с близо 281 млн.евро общо финансиране:

Здравето на животните: ХЮВЕФАРМА БИОВЕТ

  • Подкрепено от ЕФСИ финансиране: 100 милиона евро
  • очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 212 милиона евро

Biovet е глобално дружество, което работи в сферата на здравето на животните. Седалището му се намира в София, България. ЕИБ предоставя заем от 100 млн. евро за увеличаване на производството и на научноизследователската и развойната дейност. Проектът на ЕФСИ включва създаване на две нови съоръжения: съоръжение за ферментация в Пещера (Южна България) и завод в Разград (североизточна България), където ще се произвеждат ваксини за животни. Проектът ще даде възможност на дружеството да извършва научноизследователска и развойна дейност в областта на микробиологията и да разработва нови продукти, като ваксини и ензими, а също така да подобри производствените процеси и изготвянето на лекарствените форми. В резултат на това финансиране ще бъдат създадени 210 работни места в селските райони на България.

Стартиращо предприятие за продажба на дребно: KLOSHAR BAGS

Kloshar Bags е стартиращо модно предприятие от София, България. След като създателите на компанията Деян и Наталия поставят основите, марката бързо привлича интереса на купувачите с помощта на социалните медии, така че скоро двамата искат да разширят дейността на Kloshar Bags. За целта са необходими инвестиции в материали и логистика. Деян и Наталия получават заем от институция за микрофинансиране, който е гарантиран от ЕИФ в рамките на Плана за инвестиции за Европа. Заемът дава възможност на Kloshar Bags да създаде свой онлайн магазин и да увеличи персонала си. В момента компанията изнася чантите си за клиенти от цял свят — като се започне от САЩ и се стигне до Южна Корея.

Селскостопански машини: КАРАД

Карад е малко предприятие, което внася и продава селскостопански машини в България. Когато решава да разшири своята дейност, Карад успява да получи заем от Сибанк, подкрепен от Плана за инвестиции, за да подобри своята инфраструктура и да внася повече машини. В Карад работят 11 души. 

Десет са одобрените споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ на стойност 142 млн.евро общо финансиране, като се очаква то да генерира около 1,3 млрд. евро инвестиции в близо 6446 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране

Пълен списък на подкрепените от ЕФСИ проекти, одобрени от ЕИБ

Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.

EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 

 

Европа Директно – Сливен

Ул. Славянска, № 3, ет. 4;

Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; тел. 044 411 832

e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu

последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven

и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven

Прочетете повече за Плана „Юнкер” и ЕФСИ.

Проект на Фондация „Европейски младежки инициативи“ съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата  публикация  не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.