КАСТИНГ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ТАНЦЬОРИ

Ансамбъл за народни песни и танци „Сливен“ обявява
кастинг за жени и мъже професионални танцьори

Извсквания към кандидатите:

• Двигателна култура (пластичност, въртеливост, скокливост, , височина па движенията)
• Две комбинации по избор в различни размери и области, като едната трябва да е Тракийска (до 32 такта)
• Два диагонала

–  Танцувалия памет
–  Метроритмнчен усет
–  Възрастова граница – до 30 години

Образование – минимум средно

Кастингът ще се проведе на 15 септември 2018 година.
от 10.00 часа в зала „Сливен“, ул. „Георги Сава Раковски“ №2 (бившата „Георги Кирков“)

ЗAДЪЛЖИТЕЛНО ИГРАЛНО ОБЛЕКЛО

телефон за контакти: 0879 025 880
e-mail: antp_sliven@abv.bg