Изложба „От поезия към живопис“

Изложбата – конкурс „От поезия към живопис“ се организира от поетa Христо Батинков за трети път. 


В първото издание на конкурса, художници работещи в областта на живописта рисуваха по неговото стихотворение „Лято“. 
Втората година година стихотворенията бяха три – „Липа“, „Бряст“ и „Дъга“.

Тази година са представени на картините, създадени по стихотворенията „Март сред градините“, „Воденица“, „Януарска тайна“

 

Март сред градините

ук зимата страхливо е отстъпила –
сивеят вред осиротели преспи.
От спомена за цветове и пъпки
събудена, прозвънва пчелна песен.
.
   

Сред светла пара се понася Тунджа.
И ниви, и градини се понасят
след топли пристъпи на вятър южен,
със облаци от взривове на праскови.

По крехките стъбла гори мъзгата –
сълзи, избликнали от дива радост.
И клоните, от птиците размяташ,
ята от цвят из въздуха разпращат… 
          

Море от бяло, розово, зелено!
През март бушуват твоите стихии,
когато светлина освободена
минава над света като магия!

 

   
 

 

СЛОВО  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА И ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДИТЕ В КОНКУРСА „ОТ ПОЕЗИЯ КЪМ ЖИВОПИС“  НА 17 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА, ГАЛЕРИЯ „МАЙ“

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА ПОЕТИТЕ! 

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА ХУДОЖНИЦИТЕ!

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА ТВОРЦИТЕ НА КУЛТУРА! 

НО И ВИЕ, ВСИЧКИ В ТАЗИ ЗАЛА, СТЕ ТВОРЦИ – СЪС СВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗКУСТВОТО, КОЕТО ДАВА СЪПРИЧАСТНОСТТА! В ТОЗИ ДЕН, 17 ОКТОМВРИ, КАКТО ТОЧНО ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА, ОТНОВО СМЕ ТУК , В МАЛКАТА КОКЕТНА ГАЛЕРИЯ „МАЙ“. ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ! НИ СЪБРА ОСЪЩЕСТВЕНАТА ИДЕЯ, СВЪРЗАНА С ПОНЯТИЕТО ВТОРИЧНОСТ, ТОЕСТ ВРЪЗКАТА, ПРЕХОДЪТ ОТ ЕДНО ИЗКУСТВО КЪМ ДРУГО, ТЪРСЕНЕТО И ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВЕ ИЗКУСТВА: ОТ ПОЕЗИЯ КЪМ ЖИВОПИС. ЗА ДА ИЗРЕЧЕМ РИТОРИЧНИЯ ВЪПРОС: ИМА ЛИ ВСЪЩНОСТ ГРАНИЦА МЕЖДУ ТЯХ?! ТАЗИ ГОДИНА ИДЕЯТА РАЗПЕРИ ВСЕ ПО-ШИРОКО КРИЛЕ – И КОНКУРСЪТ СЕ ИЗПРАВИ НА ПРЪСТИ, ЗА ДА ИЗВИСИ СНАГА! ВИСОТАТА, КОЯТО Е ПОСТИГНАТА, СЕ ИЗРАЗЯВА В ЧИСЛА: 7 ХУДОЖНИКА И 11 КАРТИНИ ПЪРВИЯ ПЪТ, 19 ХУДОЖНИКА И 33 КАРТИНИ МИНАЛАТА ГОДИНА И 27 ХУДОЖНИКА С 47 КАРТИНИ СЕГА! ВРЕМЕТО, КОЕТО БЕШЕ ОПРЕДЕЛЕНО ЗА УЧАСТИЕ, Е 2 МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА. ПИТАМЕ СЕ ДНЕС: ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е? ДА БЪДЕ ЛИ ТО ПОНЕ ДВОЙНО ПОВЕЧЕ? НЕКА ХУДОЖНИЦИТЕ КАЖАТ.

ВЧЕРА ВЕЧЕР ЖУРИТО В СЪСТАВ ПЕТЪР КАЙРАКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДИМИТРИНА ДОЙЧИНОВА, АТАНАС ПАРУШЕВ, БУРХАН КАПСЪЗОВ И ХРИСТО БАТИНКОВ ОЦЕНИ КАРТИНИТЕ И СИ КАЗА ДУМАТА. НАГРАДИТЕ, ОСВЕН ПЪРВИТЕ 3 МЕСТА ПО РЕГЛАМЕНТ, ВКЛЮЧВАТ 3 ПООЩРЕНИЯ ПО 100 ЛЕВА, 2 ВАУЧЕРА – ПОДРАМКИ И ПЛАТНА НА СТОЙНОСТ 50 ЛЕВА, КАКТО И ВАУЧЕР ЗА РЕСТОРАНТ НА СТОЙНОСТ 50 ЛЕВА. И ЕДНА НАГРАДА НА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНА НА ХУДОЖНИК, ОПРЕДЕЛЕН ОТ АВТОРА НА ИДЕЯТА, ОТ ГОСПОЖА ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА, ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, КОЯТО В ЛИЧНО КАЧЕСТВО ОСИГУРИ СУМАТА. ЕТО ЧЕ МИНАХМЕ НА ТЕМА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ! НЕКА НИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ И ХУДОЖНИЦИТЕ, БЛАГОДАРИМ НА ДАРЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ – СЕМЕЙСТВО НАДЕЖДА И АСПАРУХ ПАНОВИ.И ГОСПОДИН СЪБИ ТОДОРОВ.

БЛАГОДАРНОСТ ОТПРАВЯМЕ И КЪМ ФИРМИТЕ „ОНЬОР“ СЪС СОБСТВЕНИК ПЕТЪР СТОЯНОВ, „СИМО КО“ НА СИМЕОН ДИНЕВ, ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „РЕЧИЦА-92“, „КАЛИНА“ НА ВАСИЛ МИРМИКЛИЕВ, „СТРОЙКО“ НА ДИМИТЪР СТАНЕВ, „РОМ ПЕТРОЛ“ НА СТЕФАН ХРИСТОВ, НА „ФРЕМ ДИЗАЙН“ ОТ СОФИЯ. ДВЕ ФИРМИ ПОМОГНАХА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА, НО ПОЖЕЛАХА АНОНИМНОСТ. И СТИГНАХМЕ ДО МОМЕНТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ!

ПЪРВА НАГРАДА В РАЗМЕР НА 500 ЛЕВА НА МАРИЯ НИКОЛОВА.
ВТОРА НАГРАДА, 300 ЛЕВА, НА БЛАГОВЕСТА ЖЕЛЯЗКОВА. 
ТРЕТА НАГРАДА, 200 ЛЕВА, НА ДИМИТЪР МИХАЛДЖИКОВ. 

НАГРАДА-ПООЩРЕНИЕ, 100 ЛЕВА, НА ДАНЕЛИНА КОСЕВА. 
НАГРАДА-ПООЩРЕНИЕ, 100 ЛЕВА, НА МАРТИН МАРИНОВ. 
НАГРАДА-ПООЩРЕНИЕ, 100 ЛЕВА, НА ХРИСТО ТОТЕВ. 
НАГРАДА – ВАУЧЕР ЗА РЕСТОРАНТ НА СТОЙНОСТ 50 ЛЕВА – ВЕЛИН ДИНЕВ 
НАГРАДА – ВАУЧЕР ЗА ПОДРАМКИ И ПЛАТНА НА СТОЙНОСТ 50 ЛЕВА – СВЕТЛА СТОЯНОВА
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ПО ИЗБОР НА ОРГАНИЗАТОРА. 100 ЛЕВА ОТ ЗАМ.-ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ДИМИТРИНА ПЕТКОВА – ДИМИТЪР МИХАЛДЖИКОВ. 

ИНИЦИАТОРЪТ-ОРГАНИЗАТОР БЛАГОДАРИ НА ХУДОЖНИЦИТЕ! БЕЗ ТЕХНИЯ ОТКЛИК, БЕЗ КАРТИНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ ОТ ТЯХ, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА СА НЕМИСЛИМИ! ХВАЛА НА ВСИЧКИ 27 ТВОРЦИ, КОИТО, В ЕДНА ИЛИ ДРУГА СТЕПЕН, НАВЛЯЗОХА В ПОЕТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО, ЗА ДА СЕ ВЪРНАТ И СПОДЕЛЯТ С ПЛАТНОТО – И С НАС! – – ОТКРИТИЯТА СИ! И ТАКА, С БОЖИЯ ПОМОЩ – ДО СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРС ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА!

Христо БАТИНКОВ

Източник: Галерия „Май“
Позоваването на източника е задължително
.