Фокус: Европейска година на културното наследство

2018 година е обявена за Европейска година на културното наследство, като ще бъде официално стартирана по време на Европейския културен форум на 7 декември 2017 г. в Милано, Италия. Културното наследство е формираща част от нашето ежедневие. То е навсякъде в градовете, природните ландшафти и археологическите обекти на Европа. То е не само в литературата, изкуството и предметите, но и в занаятите, които научаваме от нашите предци, приказките, които разказваме на нашите деца, храната, на която се наслаждаваме, и филмите, които гледаме и в които разпознаваме себе си.

Културното наследство обединява Европа чрез общите ни история и ценности. То е и израз на богатството и разнообразието на нашите културни традиции. Нашето общо културно наследство трябва да бъде разбрано, ценено и чествано. Но то не е просто наследство от миналото. То ни помага и да градим бъдещето.

През 2018 г. в Европа ще се организират редица единствени по рода си инициативи и прояви, за да може хората да се доближат до своето културно наследство и да се чувстват по-съпричастни към него, да се поощрят споделянето и високото оценяване на богатото културно наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство. Европейската година на културното наследство принадлежи на всички нас!

 

Европейска година на културното наследство 2018

НАШЕТО НАСЛЕДСТВО: 
СРЕЩАТА НА МИНАЛОТО 
С БЪДЕЩЕТО

 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО?

Културното наследство обединява хората и допринася за изграждането на по-сплотени общества. То води до растеж и създаване на работни места в градовете и регионите на Европа и е от основно значение в отношенията с останалата част на света. За Европа това е голям потенциал, но той трябва да бъде използван по-добре — и Европейската година на културното наследство може да ни помогне да постигнем това.

Проявите през годината ще са насочени към децата и младите хора, които ще пазят нашето културно наследство за следващите поколения. Поставя се акцент върху тази образователна стойност на културното наследство, както и върху неговия принос за устойчивото икономическо и социално развитие.

В рамките на Европейската година на културното наследство също така се насърчават интелигентни начини за опазване, управление и нов поглед върху наследството на Европа.

Общ поглед върху богатото културно наследство на Европа

 

Общ поглед върху богатото културно наследство на Европа

 
icon01
С 453 обекта в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО Европа е дом на почти половината от включените в списъка обекти.
 
 
icon03
Съществуват 31 сертифицирани от Съвета на Европа културни маршрута, които преминават през над 50 държави в Европа и извън нея.
 
 
icon04
Според изданието The Art Newspaper шест от 10-те най-посещавани музеяв света през 2016 г. се намират в Европа. През 2016 г. тези шест популярни музея са били посетени от общо над 35 милиона души.
 
 
icon05
Над 54 милиона произведения от колекциите на над 3700 европейски културни институции са достъпни чрез „Europeana“ — европейската цифрова платформа за културно наследство.
 
 
icon06
Мрежата от 27 000 защитени зони по „Натура 2000“ обхваща 18 % от сухоземната територия на ЕС и над 6 % от неговата морска територия.
 

 

Културното наследство има особено значение за Европа

GR02

Източници: Доклад „Културното наследство има особено значение за Европа“, 2016 г.; Евробарометър „Европейците и културното наследство“, 2017; Свързване на „Натура 2000“ и културното наследство, 2017 г.

Културното наследство на Европа е изправено пред различни предизвикателства — от промените в начина, по който хората участват в културни дейности, до екологичните заплахи и незаконния трафик на паметници на културата.

Как по-добре да насърчаваме големия потенциал на културното наследство? Как можем да оползотворим в най-голяма степен неговите социални и икономически ползи? Как най-добре да защитаваме и управляваме културното си наследство, като същевременно гарантираме достъп до него за хората от всички социални среди?

Европейската година на културното наследство е отлична възможност за размисъл относно начините за по-успешно използване на потенциала и преодоляване на предизвикателствата пред сектора.

ГОДИНА НА МАСОВО ЧЕСТВАНЕ

Европейската година на културното наследство ще се осъществи чрез редица инициативи и прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище. За проявите на национално и поднационално равнище водеща роля ще поемат националните координатори, определени от държавите — членки на ЕС.

Инвестиции на ЕС в културното наследство

graph01Културното наследство е един от основните сектори, подкрепяни по програма „Творческа Европа“, и сред най-силно представените по броя на проектите, избрани за финансиране до момента. От общо 426 действия, за които е предоставена подкрепа в периода 2014 — 2016 г., 17 % са в областта на културното наследство. За 2017 г. бяха подбрани 81 проекта за сътрудничество, от които 16 % (13) са проекти в областта на културното наследство.

graph01По линия на Кохезионния фонд за периода 2014 — 2020 г. са заделени приблизително 6 милиарда евро за секторите на културата и творчеството и културното наследство. Освен това през 2018 — 2019 г. по линия на програма „Хоризонт 2020“ ще бъдат предоставени 100 милиона евро за научни изследвания в областта на културното наследство.

icon01От 2007 до 2013 г. ЕС инвестира 4,4 милиар-да евро в проекти, свързани с културното наследство, за регионално развитие и развитие на селските райони, както и около 100 милиона евро в научноизследователска дейност в областта на наследството.

Източник: Европейска комисия, 2017 г.

 

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ 2018 Г.?

През годината в цяла Европа ще бъдат организирани хиляди прояви и чествания.

Проектите и инициативите, които ще бъдат осъществени от държавите членки, общините и регионите, ще се допълват от транснационални проекти, финансирани от ЕС. През 2018 г. проектите за културното наследство ще се финансират с подкрепата на програмите „Еразъм+“„Европа за гражданите“,„Хоризонт 2020“ и други програми на ЕС. Освен това по програма „Творческа Европа“ ще бъде стартирана специална поканаза представяне на предложения за проекти в областта на културното наследство, вследствие на която ще се финансират до 25 транснационални проекта.

Освен това Европейската година ще бъде застъпена в следните дейности на равнище ЕС в областта на културното наследство:

 • Дните на европейското културно и природно наследство са основна европейска дейност, която се организира ежегодно през есента. Всяка година се провеждат над 70 000 прояви с участието на над 30 милиона души.
 • Със Знака за европейско наследство са били отличени 29 обекта, които имат особено значение в създаването на съвременна Европа, честват и символизират европейските ценности и история.
 • Всяка година се определят две европейски столици на културата, с което се подчертава културното богатство на Европа. През 2018 г. столици на културата ще бъдат Ла Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).
 • С наградата на ЕС за културно наследство / Наградите „Europa Nostra“ ежегодно се отдава признание на най-добрите практики, свързани с опазването, управлението, научните изследвания, образованието и комуникациите в областта на културното наследство.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ СЛЕД 2018 Г.?

За да може нашите усилия да оставят отпечатък и след 2018 г., Комисията заедно със Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други партньори ще осъществи дългосрочни проекти по 10 теми (10 европейски инициативи). Те ще включват проекти за работа с училища, за проучване на иновативни решения за повторно използване на исторически сгради и за борба срещу незаконния трафик на културни ценности. Целта е да се помогне за постигането на реална промяна в начина, по който възприемаме, опазваме и популяризираме културното наследство, като гарантираме, че Европейската година ще е от полза за гражданите в дългосрочен план.

Десетте европейски инициативи съответстват на четирите принципа, които определят смисъла на европейското културно наследство: участие, устойчивост, защита и иновации.

Десет европейски инициативи за Европейската година на културното наследство

Engagement Участие
 1. Споделено наследство: културното наследство принадлежи на всички нас
 2. Културното наследство в училище: децата откриват най-значимите богатства и традиции на Европа
 3. Младежта и наследството: младите хора вдъхват нов живот на наследството
Sustainability Устойчивост
 1. Културното наследство в преход: нов поглед върху индустриални, религиозни и военни обекти и ландшафти
 2. Туризъм и културно наследство: отговорен и устойчив туризъм във връзка с културното наследство
Protection Защита
 1. Грижливо опазване на наследството: разработване на стандарти за качество за намеси в областта на културното наследство
 2. Наследство, изложено на риск: борба с незаконната търговия с културни ценности и управление на рисковете за културното наследство
Innovation Иновации
 1. Умения, свързани с наследството: по-добро образование и обучение за традиционните и за новите професии
 2. Всичко за наследството: насърчаване на социалните иновации и на участието на хората и на общностите
 3. Наука за наследството: научни изследвания, иновации, наука и технология в полза на наследството
 

КАК МОГА ДА УЧАСТВАМ В ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО?

 • За актуална информация за последните събития посетете уебсайта на Европейската година: http://europa.eu/cultural-heritage.
 • За да получавате новини и статии, можете да се абонирате за информационния бюлетин на Европейската година.
 • Следете Европейската година във facebook.com/CreativeEuropeEU/ and twitter: @europe_creative
 • Споделете мнението си, като използвате хаштага на Европейската година #EuropeForCulture.
 • Свържете се с националните координатори във Вашата страна, за да научите повече за предвидените прояви.
 • Използвайте знака на Европейската година за Вашия проект! Знакът на Европейската година ще може да се използва за прояви и проекти, които допринасят за преследваните с тази инициатива цели.
 • Дайте своята подкрепа и разпространете посланието!

Източник: europa.eu
Позоваването на източника е задължително.