ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

По време на гласуването за Европейски парламент, кандидатите биват поставени в партийни листи спрямо националните партии.

Следователно, когато гласуваме за избирането на български евродепутати, ние ще дадем своя вот в зависимост от партиите в България.

Въпреки това обаче избраните кандидати не остават представители на националните си партии, а стават част от една от парламентарнит егрупи в ЕП в зависимост от политическата си ориентация. По този начин евродепутатите се групират и гласуват според политическите си позиции, а не спрямо своята националност.

След изборите, членовете на ЕП се организират по политически групи. Тези групи обединяват членове на ЕП от различни държави членки въз основа на политическата им ориентация. Групи могат да се сформират и по-късно по време на парламентарния мандат. Понастоящем в Европейския парламент има осем политически групи.

За да получи официален статут, една политическа група трябва да има най-малко 25 членове на ЕП, избрани в най-малко една четвърт от държавите членки (т.е. най-малко седем). Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.

Когато дадена група бъде създадена, председателят на Парламента трябва да бъде уведомен с декларация, включваща наименованието на групата, нейните членове и нейния председателски съвет.

Всяка политическа група се грижи за собствената си вътрешна организация като назначава председател (или двама съпредседатели), бюро и секретариат.

В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, отляво надясно, по споразумение с председателите на групите.

Не всички членове на ЕП участват в група. Тези, които не принадлежат към политическа група, се наричат „независими“ членове. На тях също се осигурява персонал и те имат права съгласно правилата, установени от Бюрото.

Преди всяко гласуване в пленарна зала политическите групи внимателно разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения към тях. До приемането на позиция от политическата група се достига чрез обсъждане в групата. Никой член не може да бъде задължен да гласува по един или друг начин.

 


Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

Вашият коментар

*