КАК РАБОТИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ?

Парламентът има 3 основни роли:

Законодателна

 • Приемане на законите на ЕС, заедно със Съвета на ЕС, въз основа на предложенията на Европейската комисия
 • Вземане на решения относно международни споразумения
 • Вземане на решения за разширяване на ЕС
 • Преразглеждане на работната програма на Комисията и искания за законодателни предложения

Надзорна

 • Демократичен надзор на всички институции на ЕС
 • Избор на председател на Комисията и одобряване на Комисията като орган. Възможност за гласуване на вот на недоверие, който задължава Комисията да подаде оставка
 • Освобождаване от отговорност, т.е. одобряване на начина, по който се изразходва бюджета на ЕС
 • Разглеждане на петиции на граждани и отправяне на запитвания
 • Обсъждане на паричната политика с Европейската централна банка
 • Задаване на въпроси на Комисията и Съвета
 • Наблюдение на избори

 

Бюджетна

 • Съставяне на бюджета на ЕС заедно със Съвета
 • Одобряване на дългосрочния бюджет на ЕС — „многогодишната финансова рамка“

Броят на членовете на Парламента за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Председателят представлява Парламента пред останалите институции на ЕС и външния свят и има последна дума при одобряването на бюджета на ЕС.

Работата на Парламента се състои от два основни етапа:

Комисиите – подготвят законодателството.

В Парламента има 20 комисии и две подкомисии, като всяка работи по определена област на политиката. Комисиите разглеждат предложенията за законодателство, а членовете на ЕП и политическите групи могат да предлагат изменения или отхвърляне на закони. Тези въпроси се обсъждат и в политическите групи.

Пленарни сесии – за приемане на законодателство.

По време на сесиите всички членове на ЕП се събират в пленарната зала за окончателно гласуване на предложеното законодателство и изменения. Те се провеждат обикновено в Страсбург четири дни месечно, но понякога има допълнителни сесии в Брюксел.

Парламентът и вие

Ако желаете, Парламентът да предприеме действия по определен въпрос, можете да изпратите петиция до него (по пощата или онлайн).

Петициите могат да обхващат всеки един въпрос , който е от компетенцията на Европейския Съюз.

За да внесете петиция, трябва да сте гражданин на държава членка на Европейския Съюз или да живеете в Европейския Съюз. Дружества и други организации трябва да имат седалище тук.

Други начини за връзка с Парламента са контакт с вашия местен евродепутат или с Информационното бюро на Европейския парламент във вашата страна.

 

Регистрирайте се на  https://www.ttimv.eu/YambolCCI , за да станете част от платформата „Този път ще гласувам“ , която подкрепя десетки хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждават и другите да гласуват на Европейските избори (23-26 май 2019).


Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

Вашият коментар

*