КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

  • Гражданите на Европейския съюз могат да пътуват, живеят и работят навсякъде в ЕС.
  • Европейския Съюз подкрепя и финансира програми, които сближават неговите граждани, особено в областта на образованието и културата.
  • Хората разпознават символите на общата европейска идентичност — единната валута, европейското знаме и европейския химн.
  • Започва да се оформя европейска публична сфера с общоевропейски политически партии. Веднъж на пет години гражданите избират нов Европейски парламент, който на свой ред гласува за новата Европейска комисия.
  • Чувството на принадлежност към Европейския съюз ще се развива постепенно с постигането на осезаеми резултат и по-доброто осведомяване на гражданите за тях от Съюза.

Европейският съюз е създаден, за да служи на европейските народи и бъдещето му трябва да бъде определяно с активното участие на хора от всички житейски поприща. Основателите на Съюза добре съзнават това. „Ние обединяваме хора, а не държави“, заявява през 1952 г. Жан Моне. Повишаването на осведомеността на гражданите на            Европейския Съюз и привличането им за участие в неговите дейности е едно от най-големите предизвикателства не само пред институциите на ЕС, но и пред националните органи и гражданското общество.

Като гражданин на ЕС вие не сте само работник или потребител. Имате също специфични политически права. След влизането в сила на Договора от Маастрихт независимо от националността си имате право да гласувате и да бъдете избирани на местните избори в страната, в която живеете, и на изборите за Европейски парламент.

Гражданството на Европейския съюз е установено с Договора за ЕС: „Всяко лице, което е гражданин на държава членка, е и гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза допълва, а не замества националното гражданство“. Но какво означава да си гражданин на ЕС на практика?

Европейските граждани имат право да пътуват, работят и живеят навсякъде в Съюза.

Ако сте завършили университетски курс на обучение от три или повече години, дипломата ви ще бъде призната във всички страни от ЕС, тъй като всяка от тях има доверие в качеството на образователните системи на другите.

Можете да работите в здравеопазването, образованието и в други публични сектори (с изключение на полицията, въоръжените сили и т.н.) във всяка страна от Съюза.

Преди да тръгнете на път из ЕС, можете да получите от вашите национални органи европейска здравноосигурителна карта, която ви помага да покриете медицинските си разходи, ако се разболеете в чужбина.

От 2012 г. също имате право да искате от Комисията да направи дадено законодателно предложение, при условие че намерите един милион души от поне седем държави членки да подпишат вашата петиция.

 

 

Регистрирайте се на  https://www.ttimv.eu/YambolCCI , за да станете част от платформата „Този път ще гласувам“ , която подкрепя десетки хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждават и другите да гласуват на Европейските избори (23-26 май 2019).


Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

Вашият коментар

*