Кметът на Сливен Стефан Радев връчи наградата „Д-р Симеон Табаков” на историка Васил Дечев

Кметът на Сливен Стефан Радев връчи наградата „Д-р Симеон Табаков” на нейния първи носител – историкът Васил Дечев.
Наградата се дава за изключителен принос в проучването на културноисторическото наследство и развитието на музейното дело в Сливен и сливенския край.

„Още в далечните следосвобожденски години заслужилите първи изследователи на родната история, с подчертан респект, наричат Сливен „Ерусалимът на Българското Възраждане!” А в своя тритомен труд „Опит за история на град Сливен”, д-р Симеон Табаков със завидна рутина и синовно преклонение потвърждава това становище. И нещо особено важно – чрез него той ни отправя неотменимата заръка-послание: да изучаваме, познаваме и да се гордеем с родния си край!
Затова, не ще да е пресилено да кажем: сред най-заслужилите радетели на това послание е нашият колега Васил Дечев!
Достолепен със своето „присъствие” в историческата наука, прецизен до педантичност, неуморим в своите професионални открития на всяка частица от възрожденската история на Сливен и Сливенския край. Васил Дечев работи повече от три десетилетия в Историческия музей, но всички имаме усещането, че той всъщност никога не го е напускал…Неотменно наведен над поредния исторически извор – документ или избеляла столетна фотография, запечатали отминалото битие и духовност на поколения сливенци…Той е сред нас! 
В изминалите години колегата ни беше с нас и в поредицата теренни експедиции и проучвания, в последвалите национални и регионални научни форуми. Името му е добре известно не само сред цялата музейна колегия, която се занимава с Възраждането, но и сред академичните среди – в историческите институти на Българска академия на науките, в университети и училища. Дечев е обичан, търсен и предпочитан автор на поредица научни трудове, свързани с историята на сливенски родове, махалите на града през VІІІ и ХІХ в., стопанския живот на Сливен през Възраждането. Особено ценни са проучванията му за националнореволюционното движение, за Освобождението на града от османска робия…Негово постижение е и особено трудното дело – впечатляващите научни статии и бележки за преиздаването на трите тома „Опит за история на град Сливен” на д-р С.Табаков.

Без колебание колективът на РИМ-Сливен отсъди: Първият носител на наградата на името на д-р Симеон Табаков, да е историкът Васил Дечев!

С пожелания за творческо дълголетие, г-н Дечев!
На многая лета!“