Поклонение пред лобното място на Димитър Стефанов Казака

За пета поредна година, по инициатива на Регионален исторически музей-Сливен, край Кремиковския манастир „Св. Георги“ се състоя поклонение пред гроба на втория знаменосец на Ботевата чета от 1876 г.  –  сливенеца Димитър Казака от Сливен. 

В похода взеха участие ученици от сливенски гимназии, специалисти от РИМ-Сливен, ученици от Кремиковци, граждани..

.Пътуването се реализира със съдействието на Община Сливен.

Над смълчаното множество от хора прозвучаха думи на преклонение пред саможертвата на този 22-годишен четник, на когото Ботев поверява главното знаме – обединителен символ на четата, тръгнала да се влее в редовете на въстаналия народ… 

Край лобното място на знаменосеца прозвучаха имената и на останалите четници от Сливен, преминали с кораба „Радецки“ на родния бряг, готови да принесат себе в жертва за Отечеството! 

Над планината екнаха вечните песни и стихове на Ботев… 

Статия „За вторият знаменосец на Ботевата чета – Димитър Стефанов Казака“, подготвена от Мария Кр. Кирова – РИМ „Д-р Симеон Табаков“

Вашият коментар

*