ДВА НОВИ СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА СА ИЗГРАДЕНИ В СЛИВЕН

Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания и Център за обществена подкрепа

Приключиха ремонтните дейности в бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал „Клуцохор“. В него вече ще се помещават два социални центъра – Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания и Център за обществена подкрепа.

И двете социални услуги са по Проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

“Когато започнахме проекта, това беше едно неработещо училище. Сградата представляваше рушаща се постройка, с изоставен двор. Една от целите, които преследвахме с този проект, освен разширяването на социалните дейности, беше да съживим една от емблематичните сгради за квартал „Клуцохор“ – много свързана с живота на хората тук“, каза на заключителната за проекта пресконференция кметът Стефан Радев.
Общата стойност на проекта е 849 305.03 лева. Изпълнението му започна през февруари 2018 година и трябваше да приключи до февруари 2020-а. В рамките на безвъзмездната помощ беше изцяло ремонтирано бившето начално училище „Хаджи Димитър“. И двата центъра са напълно оборудвани с необходимите мебели, техника и специализирано оборудване за работа с деца с увреждания.
Центърът за обществена подкрепа се състои от два кабинета за индивидуална и семейна работа, кабинет за групова работа с деца и родители, кабинет за специалист, за екипи и за ръководител, санитарни възли и складове. Капацитетът му е от 100 потребители месечно.
Дневният център за деца с тежки множествени увреждания с над 90% степен на увреждане се състои от 2 зали за групова работа със санитарни възли и място за почивка, 2 столови с разливни помещения, кухня, зала за лечебна физкултура, психосензорна зала, медицински кабинет, кабинети за логопед и психолог, за индивидуална работа, за екипи и ръководител, складови помещения. Той може да обслужва 30 деца за дневна грижа и 60 за консултативна.
За подбора на персонала и заплатите на социалните работници и специалисти в двата центъра Община Сливен е кандидатствала по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за което се очаква одобрение.

Вашият коментар

*