Стефан Радев: Сливен има богата история и голям потенциал за развитие в бъдеще

Рзговаряме с кмета на Община Сливен за реализираните проекти, плановете за индустриален парк, перспективите в туризма и „сливането“ с Ямбол.