ДНЕС 27 СЕПТЕМВРИ Е СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА

Световният ден на туризма се отбелязва всяка година на 27 септември. Началото е през септември 1979 г. в Torremolinos, Испания, по време на на третата сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации, когато се взема решение за тържествено отбелязване на Световния ден на туризма, като неговото начало се постава през следващата 1980 година.

Изборът на датата – 27 септември 1980 г., съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм, а именно десетгодишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм към Обединените нации – 27 септември 1970 година.

Целта е да се създава осведоменост сред обществото в световен мащаб за значението на туризма, както и за неговата социална, политическа, финансова и културна стойност за всички хора. Туризмът играе ключова роля за насърчаване на социалното общуване и ни кара да съхраняваме и пазим националното и световното наследство.

Световният ден на туризма се чества във всяка държава, която се стреми да развие и усъвършенства този бранш. Всяка година Световният ден на туризма е посветен на конкретна тема. Световната организация по туризъм е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водеща международна организация в областта на туризма. Основните цели на СОТ са подпомагане на устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за икономически растеж и устойчиво развитие.


Днес хиляди почитатели на природата и туризма от Сливен и региона посетиха любимите си места и забележителности в Сливенската планина и Природен парк Сините камъни. Стотици бяха туристите на Карандила, Свети Георги, Хайдушката пътека, Моллова курия, Меча поляна, Детски кът Кълвача, Спортен комплекс „Сините камъни“, Халката, Езерото и т.н.

Проведе се и Първия общоградски поход по обновената пътека до местността Свети Георги, организиран от ТД „100-те войводи“.

Честит празник на всички които се чувстват туристи!

Вашият коментар

*