Състоянието на Съюза 2020

„Бъдещето ще бъде такова, каквото го сътворим. Европа ще бъде такава, каквато искаме да бъде“.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

16 септември 2020 г.

На 16 септември 2020 председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе  своята първа  реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент. В нея тя  представи своята визия за Европа и приоритетите за предстоящата година.

Дебатът за състоянието на Съюза (SOTEU) е важен момент от демокрацията на ЕС. Всяка година през септември Европейският парламент извършва обща проверка на конкретните действия на Европейската комисия. На този ден избраните от вас членове на Европейския парламент задават въпроси на Европейската комисия за извършената работа и предстоящите приоритети, извеждайки на преден план вашите притеснения и очаквания, гарантирайки отчетността и спазване на ангажиментите на Комисията.

Дебатът за състоянието на ЕС се съсредоточава върху важни въпроси като предстоящото възстановяване на икономиката, изменението на климата, младежката безработица и миграционните потоци. Това ежегодно събитие играе значителна роля за насърчаването на един по-прозрачен и демократичен Съюз. То е възможност Европейският съюз да се доближи до гражданите, като акцентира върху основните действия и предизвикателства през годината. Правата на гражданите и демократичният процес са в центъра на уникалния пленарен дебат.

Дебатът за състоянието на Европейския съюз през 2020 г. се провежда по време, когато цари несигурност. Европа преживява един от най-трудните си периоди, като пандемията от коронавирус продължава да засяга всички аспекти на обществения живот. В този момент на дълбоки промени и големи сътресения европейската и световната икономика понасят тежки загуби вследствие на ограничителните мерки във връзка с Covid-19.

В речта си за състоянието на Съюза, произнесена на 16 септември 2020 г., председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи визията си за Европа, която излиза по-силна от пандемията, заредена с нови сили и жизненост. С NextGenerationEU Европа получава уникален шанс да извърши целенасочена промяна. Тя разполага с необходимите за целта визия, план и инвестиции. За да може Европа да стане екологосъобразна, цифрова и по-устойчива, Европейската комисия ще се съсредоточи върху:

  • Защитата на живота и поминъка на хората в Европа, на здравето на гражданите и стабилността на икономиката;
  • Укрепване на градивните елементи на Европейския зелен пакт и повишаване на нашите амбиции;
  • Лидерство в областта на цифровата трансформация, особено по отношение на данните, технологиите и инфраструктурата;
  • Извличане на максимална полза от единния пазар;
  • Продължаване на глобалните усилия за разработване на достъпна, на приемлива цена и безопасна ваксина срещу COVID-19;
  • По-категорична реакция на глобалните събития и задълбочаване на отношенията ни с най-близките съседи и глобалните партньори на ЕС;
  • Възприемане на нов подход към миграцията, запазване на бдителност по отношение на върховенството на закона и изграждане на съюз, в който няма място за расизъм и дискриминация.

Инициативи, предложени в писмото за намеренията до Давид Сасоли и Ангела Меркел

На 16 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също така изпрати писмо за намеренията до Давид Сасоли, председател на Европейския парламент, и до канцлера на Германия Ангела Меркел, чиято страна в момента председателства Съвета. В него Фон дер Лайен представи подробно действията, които Комисията възнамерява да предприеме през следващата година посредством законодателни мерки и други инициативи.

Комисията „Фон дер Лайен“ една година по-късно

Преди една година Комисията „Фон дер Лайен“ направи обещание пред Европа: обещахме да бъдем смели и дръзки, когато видим необходимост от действия на европейско равнище. Това е резюме на постигнатото през първата година от мандата на екипа на Фон дер Лайен:  Комисията „Фон дер Лайен“ една година по-късно.

 

© Авторско право: Европейска комисия 2020

Речта за състоянието на Съюза, произнесена от председателя Фон дер Лайен на пленарното заседание на Европейския парламент (публикуваме със съкращения):

Пълната реч за състоянието на Съюза на български език може да бъде намерена тук.

Да изградим света, в който искаме да живеем: жизнен съюз в един уязвим свят

 „Уважаеми господин Председател,

Уважаеми членове на Европейския парламент, 

Един от най-смелите умове на нашето време, радващ се на дълбоката почит на този Парламент — Андрей Сахаров, винаги говореше за своята непоклатима вяра в скритата сила на човешкия дух.

През последните шест месеца европейците демонстрираха силата на този човешки дух на практика. 

Видяхме този дух в полагащите грижи, които се преместиха в центрове за здравни грижи, за да се грижат за болните и възрастните хора.

Видяхме го също така в лекарите и медицинските сестри, които се превърнаха в семейство за издъхващите в последния им час.

Видяхме го и в работниците на първа линия, които работиха ден и нощ, седмици наред, поемайки рискове, за да ги спестят на нас.

Тяхната съпричастност, смелост и чувство за дълг ни вдъхновяват — и затова искам да започна тази реч, като отдам почитта си на всички тях.

Техните истории са също така много показателни за състоянието на нашия свят и на нашия Съюз.

Те разкриват силата на човечността, както и скръбта, която още дълго ще присъства в обществото ни.

Те разкриват пред нас и уязвимостта, която ни заобикаля.

Вирус хиляда пъти по-малък от песъчинка ни показа колко крехък може да бъде животът.

Той изкара наяве предизвикателствата пред здравните ни системи и границите на един модел, в който материалното богатство стои над здравето и щастието на хората.

Той изведе на преден план уязвимостта на планетата, на която сме свидетели всеки ден, изразяваща се в топящи се ледници, горски пожари, а вече и глобални пандемии.

Този вирус промени самия начин, по който се държим и общуваме — със спазване на дистанция и лица, скрити зад маски.

Той показа колко уязвима е всъщност нашата общност, основана на ценности — и колко бързо тя може да бъде поставена под въпрос по света и дори тук, в нашия Съюз.

Хората обаче искат да излязат от този свят на коронавируса, от тази уязвимост, от несигурността. Те са готови за промяна, готови са да обърнат страницата.

И това е часът на Европа.

Сега е моментът Европа да поведе в излизането от тази уязвимост в посока към една нова жизненост. Именно за това искам да говоря днес.

 

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Казвам това, защото през последните месеци ние отново разбрахме колко ценно е това, което ни свързва.

Като индивиди всички ние пожертвахме част от личната си свобода в името на безопасността на другите.

А като Съюз всички споделихме част от нашия суверенитет за общото благо.

Обърнахме страха и разделението между държавите членки във вяра в нашия Съюз.

Показахме какво може да се постигне, когато си вярваме взаимно и имаме доверие в нашите европейски институции.

В светлината на всичко това ние избираме не само да поправим щетите и да се възстановим, но и да съградим един по-добър начин на живот за утрешния свят.

Това е NextGenerationEU. 

Това е нашият шанс да донесем промяна съзнателно и целенасочено — а не принудени от бедствия или под диктата на други фактори на световната сцена.

Да излезем от кризата по-силни чрез създаването на възможности за бъдещето, а не само чрез планирането за непредвидени ситуации за един свят, който принадлежи на миналото.

Разполагаме с всичко необходимо, за да го постигнем. Отърсихме се от старите извинения и от удобствата, които винаги са ни спирали. Разполагаме с визиятаплана и нужните инвестиции.

Настъпи моментът да запретнем ръкави.

Тази сутрин изпратих до председателя Сасоли и канцлера Меркел, представляваща германското председателство, писмо за намеренията, в което се очертават плановете на Комисията за следващата година.

Днес няма да представя всички инициативи, но искам да направя обзор на акцентите, които нашият Съюз следва да постави през следващите дванадесет месеца.

СЪВМЕСТНО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА: ДА ИЗПЪЛНИМ ОБЕЩАНИЯТА НА ЕВРОПА

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Хората в Европа все още страдат.

Това е период на дълбока тревога за милиони хора — тревога за здравето на техните семейства, за бъдещето на работните им места или просто за това как да свържат двата края всеки месец.

Пандемията и съпровождащата я несигурност още не са преминали. Възстановяването все още е на ранен етап.

Ето защо първият ни приоритет е да си помогнем взаимно, за да преодолеем настоящата криза. Да окажем помощ на тези, които се нуждаят от нея.

Благодарение на уникалната ни социална пазарна икономика Европа е в състояние да направи именно това.

Това е преди всичко една човечна икономика, която ни осигурява защита срещу най-големите рискове в живота — болести, несгоди, безработица или бедност. Тя предлага стабилност и ни помага по-успешно да се справим със сътресенията. Тя създава възможности и просперитет, като стимулира иновациите, растежа и лоялната конкуренция.

Това неизменно обещание за защита, стабилност и възможности сега е по-важно от всякога.

Позволете ми да обясня защо.

На първо място, Европа трябва да продължи да защитава живота и поминъка на хората.

Това е още по-важно в условията на пандемия, която не дава признаци, че отшумява или отслабва.

Знаем колко бързо броят на заразените може да нарасне неудържимо. Ето защо трябва да продължим да се борим с тази пандемия изключително внимателно, отговорно и единно.

През последните шест месеца нашите здравни системи и работници направиха чудеса.

Всяка държава работи, за да направи всичко по силите си за своите граждани.

А Европа направи повече заедно откогато и да е било.

Когато държавите членки затвориха границите, ние създадохме зелени ленти за стоките.

Когато над 600 000 европейски граждани се оказаха блокирани по целия свят, ЕС им помогна да стигнат у дома.

Когато някои държави въведоха забрани за износ на медицински изделия от критично значение, ние сложихме край на тази практика и гарантирахме, че медицинските консумативи от критично значение можаха да стигнат там, където са необходими.

Работихме съвместно с европейската промишленост, за да увеличим производството на маски, ръкавици, тестове и вентилатори.

Нашият механизъм за гражданска защита гарантира, че лекари от Румъния можаха да лекуват пациенти в Италия и че Латвия можа да изпрати маски на своите балтийски съседи. 

И постигнахме това, без да разполагаме с пълна компетентност.

За мен е съвършено ясно: трябва да изградим по-силен Европейски здравен съюз.

И за да направим първите крачки към реализирането на тази цел, сега трябва да извлечем първите поуки от здравната криза.

Трябва да адаптираме нашата нова програма „ЕС в подкрепа на здравето“ към нуждите на бъдещето. Ето защо предложих увеличаване на финансирането и съм благодарна, че Парламентът е готов да се бори за по-голямо финансиране и да коригира орязването на средствата от страна на Европейския съвет.

Необходимо е също така да засилим нашата готовност за действие при кризи и управлението на трансгранични заплахи за здравето.

Като първа стъпка ще предложим подсилване и увеличаване на правомощията на Европейската агенция по лекарствата и ECDC — нашия Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Като втора стъпка ще изградим европейска BARDA — агенция за авангардна научно-изследователска и развойна дейност в областта на биомедицината. Тази нова агенция ще подсили капацитета и готовността ни да реагираме на трансгранични заплахи и извънредни ситуации, били те с естествен източник, или причинени умишлено. Нуждаем се от стратегически запаси, за да се справим със зависимости във веригата на доставки, по-специално за фармацевтичните продукти.

На трето място, по-ясно от всякога е, че трябва да обсъдим въпроса за компетенциите в областта на здравето. И мисля, че това е благородна и неотложна задача за конференцията за бъдещето на Европа.

И тъй като това беше глобална криза, трябва да изведем глобалните поуки. Ето защо заедно с министър-председателя Конте и италианското председателство на Г-20 ще свикам световна среща на високо равнище по въпросите на здравето през следващата година в Италия.

Това ще бъде знак за европейците, че нашият Съюз има за цел да защитава всички.

Именно това направихме по отношение на работниците.

При встъпването си в длъжност обещах да създам инструмент за защита на работниците и предприятията от външни сътресения.

Направих го, тъй като знаех от опита си като министър на труда и социалните въпроси, че тези схеми постигат резултати. Благодарение на тях хората запазват работните си места, уменията остават в предприятията, а МСП продължават да осъществяват стопанската си дейност. Тези МСП са двигател на икономиката ни и ще бъдат двигател и на възстановяването ни.

Затова Комисията създаде програмата SURE. И бих искала да благодаря на Парламента, че работи по нея в рекордно кратки срокове.

Ако до момента Европа е избегнала масовата безработица, която наблюдаваме в други части на света, това се дължи до голяма степен на факта, че около 40 милиона души кандидатстваха по схеми за работа с намалено работно време.

Благодарение на тези бързи и единни действия 16 държави скоро ще получат близо 90 милиарда евро от SURE за подпомагане на работниците и предприятията.

От Литва до Испания, това ще осигури спокойствие на семействата, които се нуждаят от този доход, за да сложат храна на трапезата или да платят наема.

Това ще помогне също така да се защитят милиони работни места, доходи и предприятия в целия Съюз.

Това е истинската европейска солидарност в действие, която показва, че в нашия Съюз достойнството на труда трябва да бъде неприкосновено.

Но истината е, че много хора не получават достойно възнаграждение за положения труд.

Дъмпингът при възнагражденията накърнява достойнството на труда, ощетява предприемача, който плаща достойни възнаграждения, и нарушава лоялната конкуренция на единния пазар.

Ето защо Комисията ще представи законодателно предложение за подкрепа на държавите членки с цел създаване на рамка за минимални работни заплати. Всички трябва да имат достъп до минимално възнаграждение чрез колективни трудови договори или чрез законоустановени минимални работни заплати.

Аз съм силен поддръжник на колективното договаряне и предложението ще зачита в пълна степен националните компетенции и традиции.

Минимална работна заплата е ефективен инструмент — и е време положеният труд да бъде достойно възнаграждаван.

Второто обещание на социалната пазарна икономика е за стабилност.

Одобрихме подкрепа за предприятията и промишлеността за над 3 трилиона евро: от нея се възползваха както рибарите в Хърватия и фермерите в Гърция, така и МСП в Италия и работещите на свободна практика в Дания.

Европейската централна банка предприе решителни действия чрез своята програма PEPP.

Комисията предложи инициативата NextGenerationEU и обновен бюджет в рекордно кратки срокове.

Бюджетът съчетава инвестиции с крайно необходими реформи.

Съветът го одобри за рекордно кратко време.

В Парламента кипи усилена работа за неговото гласуване.

 Пълната реч за състоянието на Съюза на български език може да прочетете тук.

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Бъдещето ще бъде такова, каквото го сътворим. Европа ще бъде такава, каквато искаме да бъде.

Така че да спрем само да говорим отрицателно за нея. И нека да започнем да работим за нея. Да направим Европа по-силна. Да изградим света, в който искаме да живеем.

Да живее Европа!

Пълната реч за състоянието на Съюза на български език може да бъде намерена тук.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.
Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.

„Европа Директно” е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или онлайн на
https://europedirect.europa.eu 

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 

 

Вашият коментар

*