Новини - Сливен
След извършена проверка във всички 39 училища на територията на общината, община Сливен, в партньорство с  РИО-Сливен, РДВР-Сливен и Пътна полиция-Сливен, предприе мерки за подобряване на безопасността и сигурността на учениците и децата в учебните и детски заведения. В дългосрочен план общинското ръководство възнамерява да извърши ремонтни дейности в някои учебни заведения на територията на общината, както и да подобри сигурността в учебните заведения и детски градини чрез изграждане на система за видеонаблюдение.
В момента за сигурността на учениците в 12 ОУ „Елисавета Багряна” и ПГИ „Проф. Табаков” има назначени допълнително 2 служители, извършващи охрана на дворното пространство. Подобрена е осветеността на сградите и дворовете на детските градини и училищата - XII ОУ „Ел. Багряна”, ПГИ „Проф. Табаков” и VIII ОУ „Юрий Гагарин”, а в XI CОУ „К. Константинов” са допълнително монтирани осветителни тела. Внимание се обръща на пътната маркировка в училищните райони, състоянието на дворните пространства, здравното обезпечаване и други фактори, застрашаващи сигурността и здравето на децата и учениците, съобщи заместник-кметът Пепа Чиликова.
„По време на проверката направихме препоръки към директорите на някои учебни и детски заведения за отстраняване на констатирани нередности”, каза още тя и допълни, че община Сливен е предприела и конкретни действия по отстраняването на нередности свързани с пътна маркировка, премахване на опасни клони и дървета, ел. табла, решетки и др.
По думите на заместник-кмета, в момента община Сливен набира информация от директорите на училища и детски градини за кадровото състояние на физическата охрана, която да бъде съобразена с препоръките им.
В доклада си комисията е посочила, че служителите, осъществяващи охраната в училищата, трябва да извършват обходи в дворните им пространства. По-внимателно да се следи за съмнителни лица, влизащи и излизащи от сградите на учебните и детски заведения, а при необходимост директорите своевременно да уведомяват органите на МВР за възникнали проблеми.
Пепа Чиликова съобщи още, че във всички учебни заведения са проведени родителски срещи с цел превенция на рискови ситуации. При необходимост община Сливен и нейните партньори  ще са в готовност да организират провеждане на индивидуални и групови срещи с ученици за развиване на умения за решаване на конфликти, индивидуална работа с родители и провеждане на консултации по различни по вид проблеми.