Новини - Сливен
Проектобюджетът на община Сливен за 2016 година беше приет с 28 гласа “за”, 11 “въздържал се” и 0 “против” по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет.
Преди гласуването кметът Стефан Радев призова съветниците да подкрепят най-важния финансов документ на общината, защото е най-добрия, който може да се направи в условията, в които сме поставени.
“В така предложения бюджет има малко място за промени и маневри. Надявам се това да е последният бюджет от този вид, който го разглеждаме в Общинския съвет. Първият бюджет, който ще бъде внесен така, както аз си го представям, ще бъде внесен следващата година. Не помня, от времето, с което се занимавам с цифри, община Сливен да е била в по-тежко състояние. Нека си дадем сметка къде и кога се намираме - 2016 година, в най-задлъжнялата община в България. В национален мащаб и в медиите се говори за нас и на мен ми е неудобно да слушам непрекъснато, че ние сме най-зле от цяла България. Не спестяваме нищо по отношение на лошото финансово състояние, което се дължи на лошото управление през последните години, и за което оценка дават избирателите”, каза кметът.
На предложенията за включване на нови обекти в проектобюджета той отговори, че всеки обект означава нови задължения на община Сливен.
Целта на новия бюджет е осигуряване на финансова стабилизация на общината и по-висока ефективност на бюджетните разходи, осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативни програми и развитие. Освен това се цели усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура и разплащане на просрочените задължения.