Новини - Сливен
През месец януари екипа на Обществен дарителски фонд Сливен проведе поредица от информационни срещи за промоциране на дарителската платформа Общността.com в Общините Котел, Твърдица и Нова Загора. На срещите присъстваха представители на читалища, центрове за социални дейности, музеи, НПО, експерти от общините и други местни организации. 
Присъстващите бяха запознати с мисията и общите условия за ползване на дарителската платформа, а също и как могат да се регистрират  като потребители на платформата за да създадат мероприятия - проект, кауза или събитие. Бяха показани добри практики на каузи и проекти, по които вече има набрани средства.

Участниците получиха компетентни отговори на своите въпроси свързани с: какви категории проекти могат да се представят на дарителската платформа, формата и начина на отчетност, за какви каузи най-често даряват дарителите.
За повече информация относно кампанията потърсихме г-жа Дора Куршумова – Председател на УС на Обществен дарителски фонд Сливен:
 
- Г-жо Куршумова кажете ни за причината и мотивите ви относно проведените информационни срещи от Фонда?
 
- Информационние срещи са част от дейностите по проект „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти” на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 
Акцент на срещите беше представяне пред местната общественност на създадената по проекта Дарителска платформа Общността.com – нейните възможности и възможността да бъдат представяни проекти и събития търсещи финансиране. И не на последно място представяне визитката на Фонда ни като доверен партньор на дарителски каузи и проекти на територията на сливенска оласт.
 
- Какво накратко дава като възможности Дарителската платформа Общността.com?
 
Дарителската платформа "Общността" (Общността.com) е интернет сайт  на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен", и представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни проекти, каузи и събития. Всеки, който иска да ползва възможностите и услугите на платформата трябва да прочетете внимателно Общи условия на "Общността", преди да я използва, и да се съгласи с тях. Описаните точки от общите условия представляват един вид Договор между тези които искат да я ползват и Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен", и съгласявайки се с тях получавате правото да използвате услугите на "Общността" при спазване на конкретни условия. Чрез платформата можете да създадете(качите) свой мероприятие(проект, кауза или събитие) за което да събирате финансови средства за неговото реализиране. В платформата може да намерите и харесате проект или кауза за която да дарите финансови средства или пък да станете добоволец за неговата реализация. 
В Общността.сом може да получите информация как да дарявате средства за харесана кауза или проект, и какви законови преференции може да получиш като данъчни облекчения като дарител.
 
- За какви проекти може да се дарява чрез Общността.сом?
 
В платформата може да качите, потърсите или дарите средства за проекти, каузи или събития, подредени в над 12 категории. Основните категории са: Градска среда; Социална среда; Култура и изкуство; Образование и наука; Спорт и туризъм; Здравеопазване и медицина; Екология и природа; Деца и младежи; Трета възраст; Семейство и домашен бит; Историческо наследство; Благотворителност; Други;. Друга възможност е секцията за малки проекти от Дарителски кръг.
 
- Разбираме че Дарителската платформа е един вид услуга за организации, които работят за общественозначими благотворителни мероприятия(проекти, каузи или събития), и дарители, които искат да подкрепят тези общественозначими проекти, каузи и събития. Какво получават организациите които търсят средства (дарения) за своите проекти, каузи, събития и идеи качени в Общността.com?
 
- Чрез платформата ни всяка организация която е решила да я ползва получава много, а именно:
 • Видимост на благотворителното мероприятие ако нямате сайт, чрез Общността.com могат да ви намерят, и да ви харесат. Общността.com показва всичко за вашето благотворително мероприятие - идеи, цели, дейности, снимки, видео и т.н.; 
 • Банер за Общността.com или бутон за онлайн дарения поставен на тяхната интернет страница.  
 • Информация за корпоративни програми, които големи фирми финансират;
 • Достъп до фирмени дарения, които големи фирми осигуряват по формата на конкурси по различни теми:
 • Намиране на доброволци, които желаят да помагат в благотворителни мероприятия.
- А Дарители какво получават?
 
- Дарителите които искат да подкрепят общественозначими благотворителни мероприятия получават:
 • Възможност за избор на множество благотворителни мероприятия, подредени по категории;
 • Достъп до малки, и по-слабо известни благотворителни мероприятия и организации - за които няма къде другаде да чуете и получите информация;
 • Проверени получатели които предварително са проверени от организацията собственик на Общността.com, и гаранция че дарения Ви ще достигнат своето предназначение и ще бъдат инвестирани честно и разумно.
 • Лесни начини за даряване: онлайн,по банкова сметка, по ведомост, доброволен труд, SMS дарения (за благотворителни мероприятия, които имат DMS номер)
 • Възможност да даряване от чужбина
 • Документ за даренията който може да се използва, за да намаляне на данъци.
- А как става регистрацията в Дарителската платформа Общността.com за събиране на средства онлайн в интернет ? Лесно ли се става потребител?
 
- Може да се регистрирате много лесно като влезете с Вашия профил от Facebook, Twitter или Google+, и така Вашата първоначална регистрация се създава автоматично. Създаване на регистрация може да стане и чрез бутона "Вход за потребители" намиращ се на началната страница, и направете своя потребителски профил, и парола за достъп.
 
- Какви са основни стъпки за включване на благотворително мероприятие(проект, кауза или събитие)?
 
- Основните стъпки са 4. Например ако вземем проект те са: 
 
Стъпка 1: Описание на проекта (Даване на кратко име, Избор на подходяща категория, и място за реализиране, описвате накртко неговите цели, основни дейности, общ бюджет, резултати. 
Стъпка 2: Информация за Получателя. Тук напишето името на получателя на даренията - физическо лице или организация.
Стъпка 3: Информация за Създателя на благотворителното мероприятие(проект, кауза или събитие) - Най-често Създателят на проекта и Получателят на даренията могат да са едно и също лице.
Стъпка 4: Добавяне на снимки и видео . С тях можете да илюстрирате проекта и зададете основна снимка и галерия от снимки. Можете да създадете галерия, като добавяте още снимки. Натиснете за всяка следваща снимка бутона"+". После изберете снимка(и) от компютъра си. Може да качите линк с видео от Youtube или Vimeo.
И накря не забравяйте да кликнете, че сте съгласни с Общите условия, като преди това сте ги прочели. С натискането на бутона "Създай проект", той ще бъде запазен от системата, но няма да бъде автоматично публикуван в Дарителската платформа за събиране на средства онлайн в интернет. Когато бъде одобрен от администратор, ще получите имейл в пощенската кутия с известие, че проекта Ви е активен.
 
- И накрая вижте какви са очаквания от платформата. Ние направихме запитване сред участиници в проведените срещи, и видяхме че платформата се приема много добре и с очаквания от местната общност. Ето две от тях от срещата Ви в Котел:
 
- „Общността.com е една добра възможност за нас – работещите в малкия град да реализираме малки проекти с цел решаване на проблеми и набиране на не голяма сума пари“ , каза Деан Радев - директор на Център за настаняване от семеен тип в гр. Котел. В разговора с г-н Радев стана ясно, че за тяхната дейност са необходими уреди за рехабилитация на децата с увреждания, чиято стойност е около 2 000 лв. „Надяваме се чрез дарителската платформа тези средства да бъдат набрани, като за целта ще подготвим проект“, каза още г-н Радев.
- „До сега съм набирала средства с писма до потенциални дарители“ – каза след информационната среща г-жа Красимира Софенкова, която е директор на Центъра за работа с деца. Според г-жа Софенкова, дарителската платформа е много прозрачен начин за набиране на средства за кауза или събитие. Тя сподели, че в момента се нуждае от около 400 лв. за костюми за новата постановка, която подготвят децата посещаващи центъра. Чрез интернет базираната платформа Общността.com тя се надява събере нужната сума и от дарители извън пределите на страната ни.
 
Настоящата публикация е част от дейностите по проект „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти” на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието и се носи от Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ – www.ngogrants.bg.

 Клуб млад журналист „Под бряста“  2016