Новини - Сливен
Общо 120 представители на неправителствени организации и читалища от цялата страна ще бъдат обучени как да създават вдъхновяващи презентации чрез Power point, по време на традиционния Ден на НПО – Технологии за добри каузи. Събитието се организира за осма поредна година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на Майкрософт България.
Ежегодният Ден на НПО има за цел да представи пред гражданските организации как гражданските организации могат да повишат ефективността на своята работа чрез технологиите. Тази година събитието ще се проведе на 14 март в София, а гост-лекторите ще запознаят присъстващите с ключовите функционалности на Power point, както и с правилата за визуално оформление на презентация. Повече за темите, които ще бъдат разгледани можете да видите в приложената по-долу програма.  
През последните години широкото приложение на презентационната програма се наложи в сектора като резултат от предизивикателството пред неправителствените организации да търсят подкрепата на различни заинтересовани страни, представяйки своите каузи. Въпреки това, според прочуване на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, 78,4% от неправителствените организации у нас имат нужда да обогатят познанията си за създаване на презентации чрез Power point. Допитването се проведе в рамкие на 10 – 17 февруари, а в него се включиха 74 неправителствени организации и читалища.
Тази година събитието предизвика голям интерес. Само за две седмици, завка за участие изпратиха 120 представители на неправителствени организации и читалища. 
Преждевременното запълване на местата, наложи затваряне на регистрацията по-рано от предвидения срок.
За участие в срещата място получиха представители на Регионален център за икономическо развитие и Фондация Обществен дарителски фонд Сливен, които ще представят Сливен и региона.
Благодарение на инициативата на ФРГИ и Майкрософт през изминалите години близо 800 представители на различни граждански организации от цялата страна са получили знания, изградили нови умения и са обсъдили възможностите, които технологиите предоставят за  повишаване на ефективността на работа на сектора. Дискутирани са различни теми от света на информационните технологии, в помощ на НПО сектора интернет базиране на данни т. нар. „облачни технологии“, социални мрежи, успешни онлайн кампании, интернет маркетинг за НПО, онлайн дарения и много други.