Новини - Сливен
На 14 април 2016 г. от 18:00 ч. в зала Май на Община Сливен ще се проведе Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016", организиран от Обществен дарителски фонд Сливен. Местни неправителствени организации и неформални групи, работещи в сферата на образованието, културата, изкуството и гражданското участие, ще представят пред граждани и дарители от Сливен своите иновативни социални и културни проекти, с които ще допринесат за по-доброто развитие на града и ще подобрят условията на живот. Пред присъстващите ще бъдат представени проектните идеи, и те ще имат възможността да задават въпроси свързани с тях. След представянето на проектите ще се открие и процедурата, по време на която всеки ще може да дари и подкрепи избран от него проект. Организаторите очакват в инициативата да се включат над 50 участници. На Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016" ще бъдат представени 6 проекта на обща стойност 29 037 лева. Това са:
  • "Анимал терапия" на Сдружение „Клуб по конен спорт Табора", който ще бъде представено от Ренета Томова. Стойността на проекта е 4400 лева. Цел на проекта е да се подпомагат деца със здравословни и поведенчески проблеми (умствени и физически увреждания, агресия, аутизъм, обездвижване, и др.) чрез  терапия с коне и кучета и по-този начин да им се предоставят възможности за нормално интегриране в обществото.
  • "Да стоплим сърцата на възрастните хора" на НЧ „Отец Пасий-1936" кв. Речица, който ще бъде представен от Жулиета Велева. Стойността на проекта е 4320 лева.  Целта на проекта е да изгради мост между три поколения – децата на възраст 6-9 години, хора в разцвета на професионалната си реализация и пенсионери, нуждаещи се от помощ.
  • „Подадена ръка" на Фондация „Добродетел", който ще бъде представен от Виктория Новакова. Стойност на проекта 3540 лева. Целта н апроекта е да се създаде обмен на знания и умения между представители на елитните гимназии в града и ученици от ромски произход, учещи в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков", Сливен.
  • "Големите разказвачи с детски сърца-2" на Сдружение Семафор, който ще бъде представен от Вяра Начева. Стойност на проекта 5220 лева.  Основната цел на проекта е да запознае децата с живота и творчеството на Константин Константинов чрез театрални похвати, след което талантливи деца ще  бъдат героите от избрано негово произведение.
  • Албум на занаятите „Най-ръкоделният град"   ще бъде представен от Димка Илиева. Стойността на проекта е 4937 лева. Основната цел е издаване на албум на занаятите от епохата на Възраждането в Сливен „Най-ръкоделният град".
  • „Детство без насилие“ на Сдружение „Безгрижен живот",  проектът ще бъде представен от Веселина Казакова и е на стойност  6620 лева. Целта на проекта е да повиши информираността по отношение на насилието над деца и да спомогне за намаляване на случаите на насилие в дома, на улицата и в училище.
Дарителският кръг като метод за набиране на средства е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK). У нас, моделът е пренесен от Фондация „Работилница за граждански инициативи", която през 2012 г. стана лицензиран партньор на TFN, UK. Дарителските кръгове в страната се организират от обществените фондации, чиято основна цел е развитие на местната филантропия.
 Настоящия Дарителски кръг стана възможен благодарение на помощта на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" чрез „Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен", и Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Развитие на обществените фондации в България" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България".