Новини - Сливен
Регионалният инспекторат по образованието и Центърът за кариерно ориентиране в Сливен организират двудневна Панорама на образованието на 18 и 19 април 2016 година.
Началникът на РИО в Сливен д-р Бисерка Михалева откри днес форума, който се провежда в зала „Галерия“ на хотелски комплекс „Национал“. Василева изтъкна, че представянето на учебните заведения по този начин дава още една възможност да се подпомогне ориентацията на завършващите ученици.
Официални гости бяха областният управител Татяна Петкова, заместник-кметът Пепа Чиликова, председателят на браншовата организация по текстил Георги Топчиев, представители на областната и на общинската администрации, на работодателите и други.
Пепа Чиликова поздрави участниците и гостите. По думите й Панорамата на образованието дава възможност на деца и родители, които имат знания и потребност, да получат повече информация за предлаганите възможности за обучение по профили и специалности от професии.
Участват трите профилирани гимназии в Сливен, шестте професионални училища, спортното училище, Инженерно - педагогическият филиал в Сливен на Техническия университет в София и Филиалът в Сливен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ от Варна.
Целта е да се даде шанс на учениците от 7 и 8 клас, както и на завършилите средни училища, по-лесно да си изберат учебно заведение в което да продължат своето образование.