Новини - Сливен
23.61 процента е изпълнението на годишния план за събираемостта на данъците и таксите в община Сливен за първото тримесечие на годината, обяви на редовната пресконференция на общинското ръководство кметът Стефан Радев. Събраната сума за отчетения период възлиза на 4 990 000 лева. За същия период на миналата година събираемостта е била 3 670 000 лева.
"Събираемостта на данъците и таксите през 2016г. е по-висока спрямо 2015 г., което е очаквано предвид по-високия промил, но имаме и увеличение в относителния размер", коментира Радев. Той посочи, че най-голям дял имат събраните налози от данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства, които са и най-големите пера. Кметът допълни, че постъпленията от данък върху недвижими имоти са 1 960 000 лева, такса "битови отпадъци" - 951 000 лева и данък върху превозните средства - 1 599 000 лева.