Новини - Сливен
Платено паркиране ще бъде въведено в центъра на Сливен. Това става с решение на Общинския съвет в града, който прие Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен. Предложението беше прието с 25 гласа „за”, 0 - „против” и 0 – „въздържал се”.
През месец май общинските съветници дадоха съгласие за въвеждането на „синя зона" в града и възложиха на кмета Стефан Радев да организира тази дейност до края на месец септември. При дебатите днес беше изразено задоволство, че ангажиментът е изпълнен в срок.
Управлението, поддръжката и търговската експлоатация на платената зона за паркиране, както и управлението и организацията на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили ще се осъществява от общинско предприятие „Градска мобилност“. В тримесечен срок от влизането в сила на нормативния документ за въвеждане на платено паркиране в Сливен, общинската администрация трябва да предприеме действия по създаване на предприятието, разчертаването на зоната и поставянето на знаците.
Необходимите средства на Община Сливен за въвеждане на т.нар. „синя зона” са около 600 хиляди лева, като възвръщаемостта им се очаква да се случи за по-малко от година. Сумата включва закупуване на автомобил „паяк” и други два автомобила за поставяне на скобите на превозните средства, разчертаването, изграждане на информационна система и оборудване на техническия център.
Таксите на платената зона ще бъдат определени с решение на Общинския съвет.