Новини - Сливен
Община Сливен получи наградата ”Златен ключ” на Програма Достъп до информация за „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани”. 
„За мен това е важно събитие. Още повече, че е пряко свързано с комуникацията с гражданите и подчертава най-важната роля на общината - да работи в интерес на гражданите”, посочи кметът на Сливен Стефан Радев.
Той благодари на екипа на общинската администрация, начело със секретаря Валя Радева, за това постижение. „Надявам се да продължим да работим в тази посока и да пазим тези високи стандарти за достъпа на гражданите до информация, за прозрачност на нашата община. Прозрачността и добрата комуникация с гражданите може да работи за връщане на това доверие в институциите, което в последните 20 години в България малко или много е ерозирало”, посочи Радев.
„Това е една оценка за нашата работа и приемственост на добрите практики, защото община Сливен е получила наградата „Златният ключ” и през 2007 година”, изтъкна секретарят Валя Радева, която пряко отговаря за тази общинска дейност. 
Тя поясни, че във връзка с промените в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, влезли в сила от януари 2016 година, е необходимо в създадения Портал за отворени данни към Министерски съвет да се публикуват определени регистри. „Община Сливен беше първата в страната, която ги публикува. В настоящия момент имаме публикувани: Регистър за издадените разрешителни за строеж, за домашните и безстопанствени кучета, информация за бюджета на община Сливен. Предстои публикуването и на други регистри”, каза Радева. 
Тя съобщи още, че в община Сливен има определено лице, което да отговаря за организацията на работата по Закона за достъп до информация, както и длъжностни лица, оторизирани да получават и публикуват информация на Електронната платформа на МС.
 
Повече информация на: http://www.sliven.bg/index.csp?f=dostapoo