Новини - Сливен
Заместник-кметът на община Сливен Стоян Марков участва днес в среща „Регионите на България - "скок" над хоризонта 2020”, която се състоя в Бургас.
Форумът е първо регионално събитие за България в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете. На него са обсъдени рамката и перспективите пред районите за планиране (на ниво NUTS 2) в България.
Понастоящем, правителството на България предвижда сериозна териториална и административна реформа на регионално ниво. Страната тепърва ще избере модела, но са сериозни очакванията да се направи решителната крачка към рамка, в която приоритет да имат районите за планиране.
В дискусия на кръгла маса са участвали над 20 ръководители от държавната, регионална и местна власт, експерти по регионално развитие и програмиране, представители на бизнеса и на академичния свят
Били са поставени въпросите за конструиране на подкрепата от фондовете на ЕС за България след 2021 г. (над хоризонта на 2020 г.) в рамките на възможни регионални оперативни програми. Участие е взела Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Андрей Новаков, депутат в Европейския парламент – член на Комисията за регионално развитие в ЕП, научни работници от Бургаския свободен университет и други.