Новини - Сливен
В Областния информационен център /ОИЦ/ в Сливен се състоя среща по повод предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. На събитието присъстваха Стоян Марков, заместник-кмет „Икономическо развитие”, експерти от общинската администрация в Сливен, представители на неправителствени организации, студенти и младежи.
Управителят Весела Омайникова представи накратко целите и екипа на ОИЦ в Сливен и информира гражданите по интересуващи ги въпроси, свързани с европейските програми и финансирането на проекти по тях.
„Вече пет години този център е в полза на гражданите, на които се предоставя информация, свързана с Европейския съюз”, каза Стоян Марков. По думите му тук е мястото, където младите хора могат да получат информация за финансирането на своите идеи и проекти.
Даниел Бойчев - експерт „Информационно обслужване и услуги” представи функциите и ролята на Съвета на ЕС, основните принципи при вземането на решения, ротационното председателство и в частност предстоящото първо Българско председателство на Съвета и възможностите и предизвикателствата, свързани с него.
От 1 януари 2018 г. страната ни ще поеме ротационното Председателство на Съвета на ЕС за шест месеца. България ще бъде част от „тройката“ страни, председателстващи Съвета за 18 месеца, заедно с Естония и Австрия.
На срещата бяха разгледани ключовите етапи на подготовката на администрацията, техническата и логистична подготовка и идентифицирането на приоритетите на държавата ни.
Приоритетите на „триото“ трябва да се вписват в рамките на плана „Европа 2020“. На този етап е ясно, че за България важни са енергийните въпроси, сигурността, икономическият растеж, конкурентоспобността, възможностите за малките и средни предприятия.
Важен момент от срещата бе разглеждането на предизвикателствата, които стоят пред страната ни, какво се очаква от България по време на председателството и какво предстои в следващите месеци.
Очакванията са в рамките на 181 дни председателство да бъдат реализирани над 2000 събития, 160 заседания, стотици конференции, семинари културни събития, а страната ни да бъде посетена от над 20 000 делегати. Това е шанс да изградим положителен образ на страната не само пред ЕС, но и в глобален мащаб.
На информационното събитие, организирано от ОИЦ бяха разгледани и примери от други държави-членки, които вече са поемали председателство на Съвета на ЕС – Словения и Полша.
Проведеното събитие бе част от кампанията на мрежата от Областни информационни центрове в страната за популяризиране на възможностите и предизвикателствата пред България като председател на Съвета на Европейския съюз.