Нови договори за спортните бази

Новите договори за безвъзмездно ползване на общинската спортна база в Сливен за провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейности бяха подписани на работна среща днес. Срещата беше свикана от кмета Стефан Радев заради изтичането на старите договори. На нея присъстваха председатели и представители на спортни клубове и треньори.

Договорите за ползване на общинската спортна база в града са за срок от три години. В тях е регламентирано, че ползвателите на съоръженията трябва да отговарят на изискванията от Закона за физическото възпитание и спорта, да са редовни членове на съответната българска спортна федерация и да имат изградена структура (отбори), участващи в държавни първенства в предходната и настоящата година. Задължително е да разполагат с треньори, имащи необходимия ценз за провеждане на учебно-тренировъчна дейност, както и трудов договор между клуба и специалиста. Клубовете трябва да са отчели в определения срок с необходимите финансови документи сумата, получена като субсидия, ако има такава и др.

„Общината отделя немалко средства за подпомагане на спорта, предвид възможностите, които има. В доста практики по отношение на дейността със спорта и спортните клубове, сме в по-добро състояние от много други общини. Разбира се има и такива, които правят много повече, имат по-добри възможности, работили са през годините, за да може да си го позволят“, заяви кметът Стефан Радев. Той призова участниците в срещата за диалог, в който всеки може да изрази открито проблемите и да се търси начин за решението им. „Можете да дадете предложения как да се променят правилата на работа и в каква посока, но когато има такива и имаме договорни отношения, всяка от страните трябва да ги спазва. Община Сливен също изпълнява това, което е поела като ангажимент“, каза още той.

Представителите на спорните клубове споделиха, че са доволни от договорните отношения и благодариха за това, че Община Сливен плаща всякакви текущи разходи, консумативи и поддръжка на спортните обекти. Бяха дискутирани съществуващи проблеми и беше обсъдено тяхното решение.

В работната среща участваха още заместник-кметът Пепа Чиликова и спортният експерт в общинска администрация Силвия Никова.

 

 

 


Посетете още: