Предизвикателствата пред младите хора

Информационна среща за възможностите и предизвикателствата пред младите хора в Европа се проведе на 27 юни 2017 г. в Информационен център „Европа Директно-Сливен”. Нейната цел беше да запознае млади хора от Сливен с възможностите за обучение, пътуване, работа, младежки обмен, както и с предизвикателствата и опасностите, пред които могат да бъдат изправени. В срещата участваха ученици от горните класове в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”, ППМГ „Добри Чинтулов” и ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев”.

Възможностите за развитие на младите хора в Европа по програма „Еразъм+” представи Ина Николова, старши експерт образование в община Сливен. Тя представи пред младите хора обобщена и полезна информация за програмата, която предлага европейски възможности в областта на образованието, професионалното обучение, младежта и спорта, за международното сътрудничество и студентския обмен, за възможността от подобряване на качеството на висшето образование и др. В интересната викторина, която бе част от презентацията, младите хора научиха и доста любопитни факти за програмата. Например, че първият български студент по програмата е заминал в чужбина през 1999 г., че 47 български университета работят по „Еразъм +”, че досега в програмата са участвали над 3 милиона студенти, а само за миналата учебна година над 2400 български студенти са се възползвали от възможностите й. По време на презентацията Ина Николова сподели личните си впечатления от участието си в програма „Еразъм+”, по която е билао е била докторант в Университета в град Ставангер, Норвегия.

Във втората част на срещата Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора-Сливен представи презентация на тема „Предпазването на младежите от попадане в трафик на хора, предвид възможностите за обучение и работа в чужбина”. Г-н Друмев запозна младежите с видовете трафик на хора и обърна особено внимание върху опасността от сексуална и трудова експлоатация. Той припомни, че от 2 години в България работи национална денонощна безплатна анонимна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100, която приема сигнали за потенциални ситуации или жертни на трафик и работи със съответните държавни органи, органи на изпълнителната власт и доставчици на услуги според спецификата на всеки сигнал. Младежите изгледаха и клип за момиче, жертва на сексуална експлоатация, намерило спасение чрез националната линия за борба с трафика на хора. Внимание бе обърнато и на трудовата експлоатация, бяха дадени и действителни примери с жертви на този вид трафик. В края на срещата младежите дискутираха възможните рискове и начините за предпазване от трафика на хора.

 

 

 


Посетете още: