30 години Еразъм

Тридесет години програма „Еразъм”Тридесет години програма „Еразъм”

 

Тридесет години!

Тази възраст е мъдрост и зрялост не само в човешкия живот.

Тя е мярката за силата на една идея, за удачността на едно начинание.

Програмата “Еразъм” (на латиница ERASMUS – акроним от European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) носи името на холандеца Еразъм Ротердамски – един от великите хуманисти, който между XV и XVI в. обикаля Европа и преминава граници с идеята за мир.

Първите Еразъм-студенти тръгват през 1987 г. от единадесет държави – Германия, Белгия, Дания, Испания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия и Великобритания, за да обменят знания, култури, светоусещане, емоции.

В първата година участват само 3200 студенти.

За тридесетте години съществуване повече от пет милиона души са участвали в „Еразъм”; 3,3 милиона от тях са студенти.

Дали заради Дон Жуан, дали от любов към странностите на Дон Кихот; дали заради жаркото слънце, или заради коридата, но най-предпочитана дестинация е Испания.

Поколението „Еразъм“ научава много нови неща, среща нови култури, преживява вълнуващи емоции, обича с истински любови.

Естествено, пишат се стотици научни трудове. Федерика Могерини – дипломат номер едно на ЕС, е написала дисертацията си за исляма и политиката по време на престоя си във висше учебно заведение в Екс-ан-Прованс във Франция, където е била по програмата „Еразъм“.

Появяват се нови идеи, завързват се нови приятелства.

27% от студентите, участвали в „Еразъм“, признават, че са срещнали партньора в живота си именно по време на престоя си в чужбина, сочи допитване на Европейската комисия.

 

Появяват се и Еразъм – бебетата.

Един милион бебета се раждат и продължават връзките, създадени по програма „Еразъм”.

Умберо Еко я описва като „сексуална революция“ в Европа.

Програмата „Еразъм“ е в основата на сюжета на френския филм „Испанско общежитие“ на режисьора Седрик Клапиш, в който се разказва за младежи, свързали живота си благодарение на програмата за студентски обмен.

Първият български студент по програма „Еразъм” заминава през 1999 г.

В началото само 134 студенти участват в обучение и практика по Програмата. През 2016-2017 академична година техният брой е 2450.

Преподавателската мобилност в България започва със 142 преподаватели, а днес тя достига до 877.

През първата година се включват само 10 висши училища. Сега техният брой е 47.

За целия период студентите от България са около 20 000, а повече от 13 000 са преподавателите.

Българските студенти предпочитат университетите в Германия, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Полша и Гърция.

Предпочитани са инженерните науки, бизнес науките и мениджмънт, стопанските науки, математиката и информатиката, социалните науки.

За 2017 година общият бюджет на програма „Еразъм” за България е около 30 милиона евро.

През 2014 г. програмата е кръстена „Еразъм+“. Тя е с период на действие до 2020г. Базира се на интегриран подход, гарантиращ ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор и спорта.

„Еразъм+” има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програмата обединява 7 програми и добавя 40% по-голям бюджет в сравнение с предходния програмен период.

Честванията по повод 30-годишнината на програмата започнаха на 9 януари 2017 г. и продължават през цялата година.

На 23 май бяха обявени носителите на младежката награда „Карл Велики“ за 2017 г.
На I-во място е класиран проектът „Вечер на „Еразъм“ (Erasmus evening), Полша. „Вечер на „Еразъм““ е онлайн радио шоу за студенти, които обмислят възможността да се включат в програмата „Еразъм“ и да учат известно време в чужбина. То се е излъчвало на студентското радио Метеор на Университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша.

Дали някогашните първи Еразъмци са предполагали как ще се развие любимата им програма? Дали са допускали, че Програмата за обмен на студенти и преподаватели между университетите днес ще бъде оценена като един от най-големите успехи на Евросъюза?

Милиони са помъдрелите някогашни младежи, които днес си спомнят за „чуждата дума, която ми изчезна в най-неподходящия момент” или за „момчето с тъмен цвят на кожата, което ми помогна като се разболях”, или за „приятелите, с които пеехме песни с еднаква мелодия, но на различни езици”… и се усмихват, и изпращат своите деца на „Еразъм +”.

 


Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Повече информация за програмата и актуални възможности за кандидатстване:

Европейска комисия: Еразъм+

Еразъм+ в България: Център за развитие на човешките ресурси


 

Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4;
Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; тел. 044 622 141
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven


Проект на Фондация „Европейски младежки инициативи“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

 

 


Посетете още: