Прозрачни и ефективни услуги за гражданите

Стефан Радев: Стремим се да извършваме все по-достъпни, по-прозрачни и по-ефективни услуги за гражданите

„Близо 200 граждани на ден посещават Центъра за административно обслужване на община Сливен, за да ползват административни и технически услуги. Моят стремеж е да правим услугите все по-достъпни, все по-прозрачни и по-ефективни за гражданите”. Това посочи кметът Стефан Радев пред журналисти. По негова инициатива днес в общината се провежда Ден на отворените врати. Събитието има за цел да информира обществеността за дейността на администрацията и усилията, които полага ръководството за повишаване на прозрачността и улесняване достъпа до административните услуги.

„Административното обслужване е една малка част от функциите на общинската администрация и правомощията на кмета, но това е мястото, което гражданите посещават най-много, затова решихме да започнем от тук. Работата на едно гише максимално ще противодейства на възможност за злоупотреби и корупционни практики, като се прекъсне връзката на клиентите и потребителите с експертите, които работят по преписките”, каза Радев.

Кметът изтъкна, че идеята за Ден на отворените врати е възникнала от множеството въпроси, които гражданите поставят. За подобряване на дейността на административния център предстои да се закупи нов принтер за касата, което ще съкрати наполовина времето за обслужване.

Общината предоставя 120 услуги за гражданите посочи Валя Радева – секретар на община Сливен. За тяхно улеснение са създадени гишета за гражданска регистрация, общинска собственост и стопански дейности, ТСУ и строителство, адресна регистрация, гише за социални услуги в помощ на хората със увреждания. Обособено е специално място за работа по Закона за достъп до обществена информация. Радева изтъкна, че Центърът за административно обслужване е с непрекъснат режим на работа, съобразен с нуждите на хората. Винаги има служители, които на ротационен принцип работят в обедната почивка и ако има нужда след края на работния ден приемат граждани до 19 часа. През летния сезон най-натоварено е звеното за гражданска регистрация заради сливналии, които живеят в чужбина и се налага да ползват административните услуги на Общината.

Първият посетител в Деня на отворени врати – 40-годишният Ивелин Николов, получи символичен подарък от общината, съобщи главният експерт Таня Балабанова. Николов поиска разрешение за строително-монтажни работи в гробищен парк. Той беше обслужен от инж. Румяна Спирова, гише №5 – ТСУ. По думите му е редовен посетител в центъра и тук се работи прецизно и бързо.

Всеки гражданин, който се интересува от дейността на общината, нейните функции и правомощията на кмета, може да посети центъра до края на работния ден. Таня Балабанова и служителите през целия ден ще отговарят на техните въпроси.


Посетете още: