Начини за заплащане за паркиране

Таксуването за платено паркиране в Синята зона на Сливен от 16 август, ще се извършва чрез съобщение /sms/; чрез предварително закупен еднократен талон; с талон от паркинг-автоматPresto Europe или чрез абонамент – „Служебен абонамент“, „Абонамент с карта“ и „Паркиране по постоянен адрес“.

При първия вариант, чрез sms, клиентите могат да заплатят престоя си в Синята зона чрез изпращане на съобщение на телефон 1344, с информация за регистрационния номер на автомобила. Общинското предприятие „Градска мобилност“ не носи отговорност за неправилно въведена информация. Стойността за един час е 1 лев, плюс цената на съобщение според тарифния план на мобилния оператор. Съобщението следва да бъде изпратено веднага след паркиране на автомобила върху паркомясто в „Синя зона“. Системата автоматично ще върне отговор за статуса на заявката за паркиране.

Няколко минути, преди изтичане на заплатеното време, ще получите подсещащ sms, че трябва да заплатите отново или напуснете зоната. В случай, че водачът изпрати съобщение преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още 1 час.

При съобщение за невъзможност за таксуване с sms, следва да изберете друг начин на заплащане на престоя си – с предварително закупен еднократен талон или с талон от паркинг автомат Presto Europe. Еднократните талони ще бъдат пуснати от месец септември и гражданите ще бъдат уведомени от къде могат да ги закупуват.

В района на Кооперативния пазар – в края на пешеходната пътека, до масите за цветя, е монтиран автомат Presto Europe за закупуване на талони за платено паркиране. Той позволява на паркиращия да избере от предварително програмирания автомат времетраенето на престоя си, да заплати престоя си и да получи разпечатан билет, който да постави зад предното стъкло на таблото на автомобила от страната на водача, така че отбелязванията върху талона да се виждат ясно и отчетливо отвън. Автоматът издава билет с изчислено времетраене точно за сумата, която е въведена. Паркинг автоматът приема плащания с монети.

Всеки гражданин или гост на Сливен, може да закупи талони за паркиране от служител на предприятието „Градска мобилност“.

В границите на „Синя зона“ се допуска платено паркиране, на точно определени паркинг места „служебен абонамент“ в работни дни. Лицата, които желаят да ползват тази услуга, подават заявление до кмета на Община Сливен за желаните от тях места. Към заявлението се прилагат документ за собственост на сграда или части от нея попадащи в зоната с въведен режим на платено паркиране, или договор за наем. Разрешение за „служебен абонамент“ се издава в двуседмичен срок. Абонаментът за цялата зона е 80 лв. на месец, служебният абонамент за точно определено място е 100 лева. При предплащане за 6 месеца се прави 5 на сто отстъпка. При предплащане за 12 месеца отстъпката е 10 процента.

Стикерите за паркиране по постоянен адрес на местоживеене се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението. Цена за един автомобил е 10 лева за месец. За втори автомобил на същия адрес – двоен размер – 20 лева на месец. За всеки следващ автомобил – троен размер – 30 лева на месец.

На нарушителите се поставят скоби, принудително се репатрират на наказателен паркинг.


Посетете още:

14