Информация за Синята зона

До края на месец август в Информационния център в Община Сливен работи дежурно гише с удължено работно време до 19 часа – само за подаване на заявления за талони за преференциално паркиране в Синята зона.

Графикът е променен за удобство на гражданите във връзка с въвеждането на Синята зона в града. Срокът за издаване на талоните е две седмици и е желателно заявленията да бъдат подадени навреме, преди 1 септември, когато санкциите влизат в сила.

Община Сливен призовава гражданите да не изчакват последния момент, за да се предотврати струпване пред гишетата! Гражданите могат да се обаждат за разяснения на тел. 044/ 66 30 96, на цената на един градски разговор.

Работното време на Центъра за административно обслужване /ЦИАОГ/ за други услуги, които общината предоставя на гражданите, е от 8.00 ч. до 17.00 часа.


Посетете още: