Монтират органа в зала „Сливен“

Приключи първият етап от монтажа на музикалния орган в зала „Сливен“. Според румънския екип инструментът е много добър, с лесна за управление електрическа част и за размерите на зала „Сливен“ е много подходящ. Следващата седмица от Румъния пристига втори екип, който ще донесе останалите части и ще извърши настройката на органа за доброто му звучене. Специалистите ще работят най-малко три седмици.


Посетете още: