Дърва за ветераните от войната

Община Сливен осигурява безвъзмездно дърва за огрев на 13 ветерани от войните на България, живеещи на територията на града и населените места. Това е част от социалната политика на общинското ръководство, с което засвидетелства своето уважение към всички живи участници и герои от Втората световна война.

Хората ще получат безплатно по 4 кубика дърва, като трябва да представят документ за самоличност в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ Сливен, което се намира в западната част на Кооперативния пазар. Списъкът с имената им е предоставен от председателя на Областния съвет на Съюза на “Ветераните от войните на България” – Сливен. Транспортирането на дървата за огрев е за сметка на ветераните.


Посетете още: