Номинации за награда „Милосърдие”

Обществената комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на община Сливен за мандат 2015- 2019 г., разкрива процедура за номинации за носител на наградата за 2017 година. Процедурата е във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за символиката на Община Сливен.

Награда „Милосърдие” се присъжда за дългогодишна дейност и проявен професионализъм, за научни достижения, за висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на община Сливен.

Предложения за връчване на наградата могат да се правят от лечебни и социални заведения, неправителствени организации, общински съветници и граждани. Те трябва да са в писмен вид, съпроводени с творческа /трудова биография на предложените лица.

Предложенията се приемат в деловодството на Общинския съвет – Сливен, в срок до 5 октомври 2017 г., включително. За предложения изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.

Носителят на награда „Милосърдие” се обявява на тържествена церемония, в навечерието на празника на Сливен – Димитровден.

 

Адрес: гр. Сливен – 8800
Бул. “Цар Освободител” 1; стая 104
До: Председателя на Обществена комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на община Сливен за мандат 2015- 2019 г.

Повече информация може да се получи на тел. 044/ 611 313 и 044/ 611 101.


Посетете още: