Чиста околна среда – обща кауза

Кметът Стефан Радев, неговите заместници и служители от общинската администрация се включиха в кампанията „Да изчистим България за един ден”. Някои от тях почистваха терен в източната част на парк „Юнак”, а останалите, с помощта на еколозите от общината, бяха разпределени по предварително определени райони.

„Не само днес, а всеки ден трябва да имаме грижата за чистотата на средата, в която живеем. Искаме да ни е чисто, а не пазим. Необходима е промяна в мисленето и повишаване на чувствителността ни към всяка немарливост и безотговорно отношение към природата. Опазването на чистотата трябва да е обща кауза, кауза на всеки от нас”, каза кметът Стефан Радев. Той подчерта, че подобни инициативи обединяват хората и развиват гражданското общество.

Два дни преди датата на почистването еколозите в общината раздадоха чували и ръкавици на желаещите да се включат в кампанията. Сред доброволците са общински служители, общински съветници, БЧК, Младежкия дом, ученици от града и селата, клубове по интереси.


Посетете още: