Финансовата криза в Сливен овладяна

„С пакета от мерки, които предприехме през миналата година – преструктуриране, разсрочване на дълговете, понижаване на лихвените нива, успяхме да предотвратим най-големите опасности, които грозяха общината в началото на 2016 г. Сред опасностите бяха спиране на някои дейности, съдебни дела и плащане на огромни лихви“, казва кметът на Сливен Стефан Радев.
Просрочените задължения през 2016 г. на община Сливен бяха повече от 22 млн. лв. и надхвърляха собствените й приходи. С банковите кредити, кредитите към ФЛАГ, сумата набъбваше до 40 млн. лв. През изминалата година ръководството на общината прави основно преструктуриране на задълженията. Общината емитира облигационнна емисия от 25 млн. лв., която пласира при много добри за пазара условия. Така годишните плащания за обслужване на банкови кредити намаляват от 5 млн. до 2.5 млн. лв. и лихвата пада наполовина. Рефинансирани са банковите кредити и натрупаните капиталови задължения. През тази година община Сливен получава от държавата безлихвен заем в размер на 5 млн. лв. „Ние поискахме 17 млн. лв., защото това е сумата, която покриваше заварените от нас просрочени задължения. Независимо от това сумата от 5 млн. лв. е глътка въздух за нас“, казва Радев пред „Капитал“. Просрочените текущи задължения на общината в момента са в размер на около 10 млн. лв., изчистени са капиталовите задължения. „В сравнение с предходната година финансовата ситуация на нашата община сега изглежда много по-приемлива“, посочва градоначалникът.
Оптимизиране на разходитеИ през тази година община Сливен ще реализира пакет от мерки, които са насочени предимно към намаляване на разходите. Някои от дейностите, изпълнявани досега от външни изпълнители, ще бъдат извършвани от самата община. За целта общинското ръководство е създало звено „Озеленяване“ и е прекратило договора с фирмата, която до момента е извършвала тази дейност. Успяхме да запазим симфоничния оркестър и ансамбъла за народни песни и танци, но поставихме задача пред ръководствата на тези звена да внимават за всеки изхарчен лев и да се задоволят само с отпуснатия от общината бюджет, казва Радев.

Тази година общината ще излезе на свободния пазар на електроенергия, като очакванията са разходите, които в момента възлизат на 1 млн. лв. годишно, да бъдат значително намалени. Стремим се да намаляваме разходите на общината, но това да не става за сметка на качеството и количеството на предлаганите услуги, казват оттам.
Преди година общинският съвет взима решение да увеличи данъка върху сградите за бизнеса. Независимо от това увеличение и в момента община Сливен е с най-ниския данък сгради и такса смет за бизнеса в страната, казват от общинското ръководство. През тази година не са променяни данъците и таксите в общината. В излезлият наскоро доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, насочен към основните причини за натрупване на голям размер задължения в общините, обаче е посочено, че една от причините е сериозното недофинансиране с такса смет на разходите по чистотата. Затова общинското ръководство предвижда да увеличи някои от таксите, но и леко да намали данъка върху недвижимите имоти. Сливен е с една от най-ниските такси в детските си градини – 35 лв. на месец. Ръководството не планира увеличението на тази такса, за да могат максимален брой граждани да се възползват от тази услуга. По данни от последното преброяване 16-17% от населението в общината се определя като ромско. По изчисления на общинското ръководство обаче процентът на ромското население в община Сливен е около 25%. Затова усилията са насочени към решаване на основните проблеми на ромското малцинство като отпадане от училище, раждания в ранна възраст и др.
Желание за инвестиции има, работна ръка – не„Имаме запитвания от крупни инвеститори, които искат да изградят предприятия в общината. Това, което притеснява предприемачите обаче, е недостатъчната работна ръка“, казва Радев. Компанията за пийпълметрия Nielsen например обяви, че прехвърля част от бизнеса си в Сливен. „Направихме трудова борса, в която се опитахме да срещнем предприемачите с търсещите работа, и се оказа, че търсенето на работна ръка значително изпреварва предлагането“, допълва кметът. „През следващите години ще успяват тези работодатели, които отговарят на по-високите изисквания на хората. Това включва по-високи заплати и по-добри условия на труд“, казва още Радев.
Бюджет и проектиБюджетът на община Сливен за 2017 г. е малко под 100 млн. лв. Общината ще работи по няколко обекта в капиталовата си програма. Предстои да изгради кръгово кръстовище с нов мост на  „Розова градина“, както и възлов за града булевард успоредно на улица „Раковска“. Предвидени са 1 млн. лв. за възстановяване на уличните настилки в селата.
Тази година започва работа и по проекта за интегриран градски транспорт, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът е на стойност 14 млн. лв. и предвижда подмяна на целия автобусен парк, обновяване базата на превозвача, спирките, изграждане на електронни табла. Предстои да бъде изграден и център за незрящи по социалната програма на общината. Сливен ще разчита и на възможностите, които дава оперативна програма „Околна среда“ за ВиК сектора. За четирите общини – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, са предвидени 90 млн. лв. за ВиК проекти. Общинското ръководство предвижда с помощта на европейски средства да изгради музей във фабриката на Добри Желязков, която на практика е и първата индустриална фабрика в България.


Посетете още: