Строителство по „Интегриран градски транспорт“

Започна строителството на два обекта, част от проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това съобщи Митка Крълева, началник на отдел „Общинско развитие, програми и проекти“ в община Сливен.

Обектите, чието строителство започва са: „Ремонт на производствено-техническа база на превозвача” и „Изграждане на логистичен център на обръщалото на Дюлева река”. Цената на строително-монтажните работи е 670 700 лв. без ДДС и е включена в общата цена на инженеринга.

Ще бъдат ремонтирани 950 кв.м. от сервизните помещения в базата на „Пътнически превози“ ЕООД и ще се изгради открита автомивка за големи превозни средства. Обръщалото на Дюлева река ще бъде обновено, чрез изграждане на контролно – транспортен пункт, рехабилитация и вътрешно преустройство на съществуващата сграда и благоустрояване на прилежащи терен. Изпълнител на двата обекта сливенската фирма СД „Берко 90 – Берковски и сие“. Общият срок за изпълнение на всички дейности по инженеринга е 18 месеца.


Посетете още: