Волейболен турнир в МУ

След официалното откриване на изградената със съдействието на ПУДООС волейболна площадка и възстановените зелени площи,  бе проведен волейболен турнир с участието на студентски отбори на Медицински университет – Варна, намиращият се в Сливен Инженерно-педагогическия факултет на Технически университет – София, Колежът в Сливен на Технически университет – София. По време на волейболния турнир бяха популяризирани целите на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Целта на проектното предложение е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда сред младите хора в гр. Сливен, включително сред студентите във филиала на Медицински университет – Варна, Инженерно-педагогически факултет на Технически университет – София, Колеж към ТУ – София.

Проектът е финансиран от кампанията „За чиста околна среда 2017“ на тема „Обичам природата! И аз участвам!“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ПУДООС.

Още за проекта можете да прочете на неговия сайт


Посетете още: