Информационен форум за студенти

Информационен форум за студенти,  посветен на Европейския ден за борба с трафика на хора ще бъде проведен на 18 октомври 2017 г. от 16:00 ч. в Аулата на филиала на Медицински университет – Варна в град Сливен, съобщават от местния център „Европа директно“ в Сливен и местната комисия за борба с трафика на хора:

 

 

Съобщение за медиите

ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ

18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

18 октомври е Европейския ден за борба с трафика на хора. Обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франко Фратини, за десета поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

Отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора цели повишаване чувствителността на обществото към този феномен, водещ до сериозно нарушаване на основни човешки права и свободи.

Сливен ще отбележи Европейския ден за борба с трафика на хора с Информационен форум за студенти, на 18 октомври 2017 г. от 16:00 ч. в Аулата на филиала на Медицински университет – Варна в град Сливен.

Събитието се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Европейски информационен център Europe Direct Сливен и ще бъде открито от г-жа Пепа Чиликова – Заместник кмет и Председател на МКБТХ – Сливен.

Инициативата е насочена към стимулиране на младите хора да бъдат по-информирани относно актуалните форми и тенденции при престъплението „трафик на хора” – рисковете, методите на въвличане и начините за предпазване от съвременната форма на робство, както и към ангажиране на гражданското общество, властите, институциите в ограничаване на престъплението трафик на хора.

За повече информация

Владимир Друмев
Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен
Телефон: 044 611 336, Мобилен: 0885 53 26 71
e-mail: sliven@antitraffic.government.bg, web site: www.antitraffic.government.bg
Адрес: бул. „Цар Освободител“ 1, Сливен 8800

Катя Иванова
Европа Директно – Сливен
Телефон 044 622 141; Мобилен 0882 73 01 88
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; web site: www.europe-direct.sliven-eu
Адрес: ул. Славянска № 3, ет. 4; Сливен 8800

 

 


 

Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4;
Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; тел. 044 622 141
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven


Проект на Фондация „Европейски младежки инициативи“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

 

 


Посетете още: