Приемен ден на кмета

Граждани запознаха кмета на община Сливен Стефан Радев с лични и обществени проблеми и потърсиха съдействие за тяхното разрешаване. Това стана по време на приемния ден на ръководството, който се проведе днес. Бяха отправени молби за премахване на гаражи, поставени в междублоково пространство, и за настаняване в общинско жилище. Майка на младеж с увреждания потърси съдействие за осигуряване на транспорт за сина й до училище. Беше поискана намесата на кмета на общината във връзка с отношения във вход на жилищен блок, както и за наличието на безстопанствени животни в междублоково пространство в сливенски квартал.

Преобладаващата част от записалите се за приемния ден на заместник-кмета Пепа Чиликова бяха свързани с лични проблеми. Беше отправена молба за преместване на дете в друга детска градина. Имаше питане по служебен въпрос от страна на учителка.

Към заместник-кмета по устройство на територията и строителството Стефан Кондузов бяха отправени молби за стартиране процедура за регулация и за поставяне на улична лампа. Румен Иванов, заместник- кмет по финанси и общинска политика прие граждани по лични въпроси.

Кметът, заместник-кметовете и секретарят на общината приемат граждани всеки първи четвъртък от месеца. Записването става от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите два дни преди приемния ден.


Посетете още: