Европа директно – Сливен закри 5-годишния си мандат

Европа директно – Сливен закри 5-годишния си мандат заедно с дългогодишни партньори и приятели

Последната заключителна среща с партньорите си Европа директно – Сливен проведе на 1 декември 2017 г. Катя Иванова – сътрудник в центъра представи неговите дейности през последната 2017 г. Тя презентира и ползите и предизвикателствата през 10-те години членство на България в ЕС.
Партньорите също споделиха свои добри практики в представянето на информация за Европа, интересни инициативи, разказаха за свои преживявания, очаквания и разочарования след влизането на България в семейството на Европа.
Дискусия се разгърна и около въпроса дали и доколко българите са готови за ЕС. Тя беше провокирана от филма „Кажи НЕ“, представен от Владимир Друмев – Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен, който акцентира върху превенцията на трафика на хора и безопасното използване на Интернет.
Думи на удовлетворение от съвместната работа и на благодарност прозвучаха и от страна на гостите, и от двамата символични домакини – Стоян Марков – Заместник кмет на Община Сливен и Дора Куршумова – ръководител на Европа Директно – Сливен. Форумът завърши с надежда за продължаване на работата на Европа директно – Сливен през периода 2018 – 2021 г. и на общите дейности за комуникиране на европейските теми на местно ниво.

 

Последната инициатива за 2017 г. на Европа Директно – Сливен беше посветена на младите хора

 

 

Аулата на Филиала в гр. Сливен на Медицински университет – Варна се оказа тясна да побере студентите и учениците, които желаеха да се включат в ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА” на 1 декември 2017 г.

Екипът лектори: Росица Василева – експерт младежки програми от Сдружение „Алдора” – гр. Шумен, Ина Николова – старши експерт образование в Община Сливен и Владимир Друмев – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен, беше подготвил презентации, викторини, филми, които запознаха присъстващите с възможностите за обучение, пътуване, работа и младежки обмен, които ЕС предоставя чрез Програма „Еразъм+” и Европейски корпус за солидарност.
Младите хора имаха възможност да задават въпроси, да представят свой опит и да споделят притеснения и планове за бъдещето. Присъстващите – студенти от двата университета на града и ученици от Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм бяха поздравени от заместник кметовете на Община Сливен – Пепа Чиликова и Стоян Марков.


Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4;
Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; тел. 044 622 141
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven


Проект на Фондация „Европейски младежки инициативи“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

 

 


Посетете още: