Борба с противообществените прояви

За четвърта поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, предоставя възможност на училищата в община Сливен да разработят своите правантивни дейности и инициативи в партньорство. Това стана ясно по време на провелата се на 23 януари работна среща с представители на педагогически съветници, психолози и на координационни съвети от училищата в община Сливен и Секретарят на Комисията.
В основата на партньорството е, всяко училище, предвид своята специфика, възраст и интереси на своите възпитаници, да изготви предложения за дейности, които да бъдат реализирани в рамките на 2018 г., като приоритетно ще бъдат подпомагани тези, които имат най-широк обхват като време и деца. Крайният срок за подаване на предложенията е 2 февруари 2018 г.
През изминалата 2017 година, 28 училища са реализирали своите инициативи, в които са обхванати над 8 400 ученици.


Посетете още: