Преструктуриране на образованието

Създаването на работна група, която да разгледа възможностите за преминаване на едносменен режим на обучение за учениците в община Сливен беше предложено на среща в Регионалното управление по образование. Поканени да се включат в работната група са директори на училища, представители на обществените съвети, Комисията по образование към Общинския съвет, Общината, Регионалното управление по образование и др.
„На територията на общината има достатъчен брой незаети класни стаи и възможност да се премине на едносменен режим на обучение. С предложението за оптимизация на училищната мрежа започна дебат по този въпрос“, каза началникът на РУО-Сливен д-р Бисерка Михалева.
На срещата присъстваха директори на училища, представители на обществени съвети, синдикати, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, зам.-кметът по хуманитарни дейности Пепа Чиликова, секретарят на Комисията по образование в Общинския съвет Иван Петров, д-р Нина Борова – член на комисията, директорът на РЗИ – д-р Петя Балулова, представители на синдикати и др.
„Събрани сме в Регионалното управление по образование, за да намерим заедно отговор за всяко от училищата. Идеята е да се обединим в експертна комисия, която да се запознава с конкретните предложения на всяко училище“, каза секретарят на Комисията по образование в Общинския съвет Иван Петров.
Директорът на ОУ „Христо Ботев“ – Денко Делчев сподели, че преди 10 години е бил изправен пред казуса за вливане на училища. „Тогава беше трудно и сега няма да е лесно. На всички останали училища се предлага алтернатива – дали сграда или сливане, а нашата е единствена – една смяна чрез намаляване на прием. Подкрепям това, което предлага кметът като преструктуриране на учебните заведение и лично съм притеснен за преструктурирането, което трябва да правим ние. Трудно ще е, но трябва да успеем“, каза Делчев.
„Най-доброто за децата и учениците е да преминат на едносменен режим на обучение. Изненадана съм, че въобще се обсъжда ползата от преминаване на едносменен режим. Когато всички заедно работим за нашите деца, мисля, че нещата ще се получат по-добре“, каза директорът на ОУ „Д-р Иван Селимински Сливен – Ваня Пенчева.
„За да се създаде добър продукт, трябва да се вземе мнението на различни участници – експерти, училища, обществени съвети и др. Живеем в демокрация и имаме привилегията да чуем мнението на всички“, каза д-р Нина Борова, която предложи да има повече време за обсъждането на оптимизацията.
В подкрепа на предложението, внесено от кмета Стефан Радев се обяви Лидия Димитрова, председател на Независимия учителски синдикат – Сливен. „Тази промяна трябваше да се направи много отдавна. Реформата в образованието е болезнен процес. Свидетели сме на такива през годините. Имаше сливане и закриване на училища. Нещата сега са добре обмислени, може да се обсъжда по темата от всички, които са заинтересовани. И колкото по-рано се освободим от емоциите, толкова по-добри решения ще се вземат“, каза още Лидия Димитрова.
Председателят на обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ Добрин Добрев заяви, че първоначално е реагирал негативно на предложението за оптимизация. „След като се запознах по-подробно, смятам, че общината е написала добре домашното си. Подкрепям решението. Несериозно звучи да има училище с 9 класни стаи без учителска стая. За мен идеята е добра и всеки трябва да прочете какво е написано, за да разбере, че в предложението има резон“, каза той.
Зам.-кметът Пепа Чиликова заяви, че когато един проблем се отлага с години, нещата не могат да се променят. Тя информира, че кметът подкрепя създаването на работна група с възможно най-широк кръг участници, които имат отношение към процеса на преминаване на едносменен режим
Днешната среща беше шеста по ред по темата. Предстои новосъздадената работна група да вземе решение за своето първо заседание.


Посетете още: