Започна санирането на първия блок в Сливен

С водосвет беше дадено началото на дейностите за саниране на първия жилищен блок в Сливен по Националната програма за енергийна ефективност. Протокол за откриване на строителната площадка подписаха кметът на община Сливен Стефан Радев, Тодор Дечев – управител на фирмата изпълнител, областният управител Чавдар Божурски, представители на фирмата за строителен надзор и на Сдружението на собствениците.
Пилотният жилищен блок е в квартал „Българка“, номер 24. Той е построен през 1974 година. Състои се от четири входа, с разгърната площ 7353, 48 кв.м.
По време на церемонията кметът акцентира върху важната роля на строителния надзор и изрази убеденост, че блокът ще изглежда по друг начин, а комфортът на живеене в него – на съвсем друго ниво.
„Започва видимата част от работата, която се върши по програмата. Две години работихме по наваксване на изоставането. Благодарение на усилията на много хора днес поставяме началото на дейностите. Пожелавам успех на всички участници в процеса и на потребителите, най вече да сте доволни от това, което ще направим. Работата нека да се свърши така както трябва. На добър час на проекта!“, каза Стефан Радев.
На церемонията присъстваха председателят на Общинския съвет Димитър Митев, Стефан Кондузов – зам.- кмет „Устройство на територията и строителство“, общински съветници и жители от блок 24.
Общият брой на блоковете, които ще бъдат санирани в Сливен, е 51. Два от тях са прехвърлени от МРРБ от предходна програма.
Обектите са на различен етап по отношение на процедурите.
За първите 12 сгради още през 2016 година бяха обявени откритите процедури. В изпълнение на договорите за два жилищни блока има издадени и влезли в сила разрешения за строеж. Единият е бл. 24 в кв. „Българка“, на който се откри строителна площадка днес, а за другия – бл. 30 в кв. „Сини камъни“, предстои откриването на строителна площадка. За 18 сгради са обявени процедури за избор на изпълнители за инженеринг и комплексна консултантска услуга. Процедурите в момента продължават.
През февруари се очаква обявяването на обществени поръчки за избор на изпълнители на инженеринг и доклад за съответствие и строителен надзор за останалите 19 сгради. За останалите 2 бр. сгради ще се избира изпълнител на СМР и надзор .
Община Сливен прие поредността по възлагане на обществени поръчки да бъде на база последователността на регистрираните договори с Българската банка за развитие.


Посетете още: