Вътрешни правила за дейността на РГ

Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Сливен


Община Сливен публикува Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Сливен
От връзката по-долу можете да свалите Вътрешни правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Сливен

 

 

Вътрешни правила за дейността на РГ, 2,28 МВ

  

 

 

 

Последна актуализация: 25.05.2018 г.


Посетете още: