Протокол №1 от заседание на Работната група за оценка

Протокол №1 от  заседание на Работната група за оценка на проектни фишовеактуализиране на Инвестиционната програма на Община Сливен


Община Сливен публикува Протокол №1 от заседание на Работната група за оценка на проектни фишовеРаботната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Сливен
От връзката по-долу можете да свалите Протокол №1 от заседание на Работната група за оценка на проектни фишовеРаботната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Сливен

 

 

 

Протокол 1 от заседание на РГ, 749 КВ

 

 

Последна актуализация: 25.05.2018 г.


Посетете още: